Sửa lỗi “Cannot delete folder: The directory is not empty”

“Cannot delete / Access denied” hay “Cannot delete folder: the directory is not empty” là một trong những lỗi hay xảy ra trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8. Lỗi này xảy ra trong quá trình bạn cố gắng xóa một thư mục nào đó trên hệ thống.

Để khắc phục lỗi “Cannot delete / Access denied” hay “Cannot delete folder: the directory is not empty” bạn không có thể sử dụng CHKDSK mà không cần phải cài đặt, sử dụng bất cứ một phần mềm, chương trình thứ 3 nào.

Dưới dây là các bước khắc phục lỗi cannot remove directory not empty

cannot remove directory not empty
80

Để sửa lỗi “Cannot delete folder: The directory is not empty”, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1:

Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run, sau đó nhập CHKDSK /F vào cửa sổ lệnh Run rồi nhấn Enter.

Lưu ý:

Trong câu lệnh trên, thay thế F bằng tên ổ đĩa chứa thư mục mà bạn muốn xóa.

Chẳng hạn, nếu thư mục mà bạn muốn xóa nằm trong ổ E, bạn sử dụng câu lệnh: CHKDSK /E.

Bước 2:

Lúc này trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy thông báo:

‘Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? (Y/N)’.

cannot remove directory not empty

Bước 3:

Nhiệm vụ của bạn là nhập Y rồi nhấn Enter để đồng ý.

Bước 4:

Sau khi nhấn Enter, cửa sổ lệnh Run sẽ tự động đóng lại.

Bước 5:

Khởi động lại máy tính của bạn để bắt đầu quá trình quét.

Bước 6:

Sau khi quá trình quét kết thúc, tiến hành mở ổ đĩa và thử xóa thư mục mà bạn muốn xóa lúc trước nhưng báo lỗi.

Bước 7:

Nếu xóa được thư mục và không hiển thị bất kỳ thông báo lỗi nào đồng nghĩa với việc CHKDSK đã sửa được lỗi “cannot remove directory not empty”.

  • Sử dụng CMD để tạo một thư mục “không thể xóa” trên Windows
  • 7 lệnh thao tác với các file và thư mục cơ bản nhất ai cũng phải biết

Chúc các bạn thành công!

Billy Nguyễn