Phím tắt trong ứng dụng trên Windows 10

Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cho phép thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột.

Dưới đây là các phím tắt thông dụng trong nhiều ứng dụng Microsoft đi kèm với Windows 10

Ở nhiều ứng dụng trong số này, phím tắt cũng được hiển thị trong chú giải công cụ nếu bạn giữ con trỏ chuột trên nút. Trong các ứng dụng khác, nhấn phím Alt hoặc F10 sẽ hiển thị các phím tắt khả dụng. Nếu một chữ cái được gạch dưới trong menu, hãy nhấn đồng thời phím Altvà phím được gạch dưới thay vì chọn mục menu đó. Ví dụ: để tạo ảnh mới trong Vẽ, hãy nhấn Ctrl + N.

Phím tắt máy tính tay

Phím tắtThực hiện thao tác
Alt + 1Chuyển sang chế độ Chuẩn
Alt + 2Chuyển sang chế độ Khoa học
Alt + 3Chuyển sang chế độ Lập trình
Alt + 4Chuyển sang chế độ Tính Ngày
Ctrl + MLưu trữ trong bộ nhớ
Ctrl + PThêm vào bộ nhớ
Ctrl + QTrừ khỏi bộ nhớ
Ctrl + RNhớ lại từ bộ nhớ
Ctrl + LXóa bộ nhớ
DeleteXóa mục nhập hiện tại (chọn CE)
EscXóa toàn bộ dữ liệu nhập (chọn C)
F9Chọn ±
RChọn 1/x
@Tính căn bậc hai
%Chọn %
Ctrl + HBật hoặc tắt lịch sử tính toán
Mũi tên lênDi chuyển lên trong danh sách lịch sử
Mũi tên xuốngDi chuyển xuống trong danh sách lịch sử
Ctrl + Shift + DXóa lịch sử
F3Chọn DEGtrong chế độ Khoa học
F4Chọn RADtrong chế độ Khoa học
F5Chọn GRADtrong chế độ Khoa học
Ctrl + GChọn 10x trong chế độ Khoa học
Ctrl + OChọn coshtrong chế độ Khoa học
Ctrl + SChọn sinhtrong chế độ Khoa học
Ctrl + TChọn tanhtrong chế độ Khoa học
Shift + SChọnsin-1 trong chế độ Khoa học
Shift + OChọn cos-1 trong chế độ Khoa học
Shift + TChọntan-1 trong chế độ Khoa học
Ctrl + YChọny√x trong chế độ Khoa học
DChọn Modtrong chế độ Khoa học
LChọn logtrong chế độ Khoa học
MChọn dmstrong chế độ Khoa học
Chọn lntrong chế độ Khoa học
Ctrl + NChọn extrong chế độ Khoa học
OChọn costrong chế độ Khoa học
PChọn Pitrong chế độ Khoa học
QChọn x2 trong chế độ Khoa học
SChọn sintrong chế độ Khoa học
TChọn tantrong chế độ Khoa học
VChọn F-Etrong chế độ Khoa học
Chọn Exptrong chế độ Khoa học
Y, ^Chọn xytrong chế độ Khoa học
#Chọn x3trong chế độ Khoa học
!Chọn n!trong chế độ Khoa học
%Chọn Mod trong chế độ Khoa học hoặc Lập trình
F2Chọn DWORD trong chế độ Lập trình
F3Chọn WORDtrong chế độ Lập trình
F4Chọn BYTEtrong chế độ Lập trình
F5Chọn HEXtrong chế độ Lập trình
F6Chọn DECtrong chế độ Lập trình
F7Chọn OCTtrong chế độ Lập trình
F8Chọn BIN trong chế độ Lập trình
F12Chọn QWORDtrong chế độ Lập trình
A-FChọn A-Ftrong chế độ Lập trình
JChọn RoLtrong chế độ Lập trình
KChọn RoRtrong chế độ Lập trình
<Chọn Lsh trong chế độ Lập trình  
>Chọn Rshtrong chế độ Lập trình
%Chọn Modtrong chế độ Lập trình
|Chọn Ortrong chế độ Lập trình
^Chọn Xortrong chế độ Lập trình
~Chọn Nottrong chế độ Lập trình
&Chọn Andtrong chế độ Lập trình
Phím cáchBật tắt giá trị bit trong chế độ Lập trình

Phím tắt thanh Trò chơi

Phím tắtThực hiện thao tác
Phím logo Windows  + GMở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở
Phím logo Windows  + Alt + GGhi 30 giây cuối cùng
Phím logo Windows  + Alt + RBắt đầu hoặc ngừng ghi
Phím logo Windows  + Alt + Print ScreenChụp ảnh màn hình trò chơi của bạn
Phím logo Windows  + Alt + THiển thị hoặc ẩn bộ hẹn giờ ghi
 Phím logo Windows  + Alt + MBật hoặc tắt micrô
 Phím logo Windows  + Alt + B Bắt đầu hoặc ngừng phát
 Phím logo Windows  + Alt + WHiển thị camera trong khi phát

Phím tắt Groove

Phím tắt Thực hiện thao tác
 Ctrl + P Phát hoặc tạm dừng
 Ctrl + F Chuyển sang bài hát tiếp theo
 Ctrl + B Bắt đầu lại bài hát hiện tại hoặc chuyển về bài hát trước đó
 F9 Tăng âm lượng
 F8 Giảm âm lượng
 F7 Tắt âm lượng
 Ctrl + Enter Chọn một mục và vào chế độ chọn
 Ctrl + A Chọn tất cả
 Delete Xóa (các) mục đã chọn
 Ctrl + Shift + P Phát mục đã chọn
 Ctrl + T Bật hoặc tắt lặp lại
 Ctrl + H Bật hoặc tắt Phát ngẫu nhiên
 Ctrl + Q Tìm kiếm

Phím tắt cho Bản đồ

 Phím tắt Thực hiện thao tác
Phím mũi tênXoay bản đồ theo hướng bất kỳ
Ctrl + phím dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -)Phóng to hoặc thu nhỏ
Ctrl + phím mũi tên Trái hoặc PhảiXoay
 Ctrl + phím mũi tên Lên hoặc XuốngNghiêng
các phím + hoặc –Phóng to hoặc thu nhỏ ở chế độ xem Thành phố 3D
Page Up hoặc Page DownDi chuyển xa hơn hoặc gần hơn ở chế độ xem Thành phố 3D
Ctrl + YChuyển đổi giữa chế độ xem bản đồ trên không và đường
Ctrl + HomeĐặt trung tâm bản đồ vào vị trí hiện tại của bạn
Ctrl + DNhận chỉ đường
Ctrl + FTìm kiếm
Ctrl + MThu xuống thanh công cụ tab hiện hoạt
Ctrl + PIn
Ctrl + THiển thị hoặc ẩn giao thông
BackspaceQuay lại
Ctrl + HChia sẻ
Ctrl + LDi chuyển trọng tâm vào bản đồ
Ctrl + WĐóng tab hiện hoạt
Ctrl + TabChuyển đến tab tiếp theo
Ctrl + Shift + TabChuyển đến tab trước
Ctrl + SHiển thị hoặc ẩn Streetside
Ctrl + CSao chép vào bảng tạm

Phím tắt Phim & TV

 Phím tắtThực hiện thao tác
Alt + EnterPhát chế độ toàn màn hình
EscThoát chế độ toàn màn hình
EnterChọn mục nằm trong tiêu điểm
Phím cáchhoặcCtrl + PPhát hoặc tạm dừng (khi video nằm trong tiêu điểm)
Alt + phím mũi tên TráihoặcPhím logo Windows  + Backspace Quay lại
Ctrl + TBật hoặc tắt lặp lại
F7Tắt âm thanh
F8Giảm âm lượng
F9Tăng âm lượng 

Phím tắt của ứng dụng Paint

Phím tắtThực hiện thao tác
F11Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình
F12Lưu ảnh dưới dạng tệp mới
Ctrl + AChọn toàn bộ ảnh
Ctrl + BIn đậm văn bản đã chọn
Ctrl + CSao chép lựa chọn vào Bảng tạm
Ctrl + EMở hộp thoạiThuộc tính
Ctrl + GHiển thị hoặc ẩn đường lưới
Ctrl + IIn nghiêng văn bản đã chọn
Ctrl + NTạo ảnh mới
Ctrl + OMở ảnh hiện có
Ctrl + PIn ảnh
Ctrl + RHiển thị hoặc ẩn thước
Ctrl + SLưu thay đổi cho ảnh
Ctrl + UGạch dưới văn bản đã chọn
Ctrl + VDán lựa chọn từ Bảng tạm
Ctrl + WMở hộp thoại Đổi kích cỡ và Kéo nghiêng
Ctrl + XCắt lựa chọn
Ctrl + YLàm lại thay đổi
Ctrl + ZHoàn tác thay đổi
Ctrl + dấu cộng (+)Tăng độ rộng của cọ, đường thẳng hoặc viền hình dạng lên một điểm ảnh
Ctrl + dấu trừ (-)Giảm độ rộng của cọ, đường thẳng hoặc viền hình dạng xuống một điểm ảnh
Ctrl + Page UpPhóng to
Ctrl + Page DownThu nhỏ
Alt + F4Đóng ảnh và cửa sổ Vẽ
Mũi tên phảiDi chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh
Mũi tên tráiDi chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh
Mũi tên xuốngDi chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh
Mũi tên lênDi chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh
Shift + F10Hiển thị menu ngữ cảnh

Phím tắt của ứng dụng Paint 3D

Phím tắtThực hiện thao tác
Ctrl + 0 hoặc NumberPad0Đặt lại thu phóng
Ctrl + 3Chuyển chế độ xem
Ctrl + AChọn tất cả các mục 3D trong không gian làm việc của bạn; lặp lại lệnh bật tắt để chọn tất cả các mục 2D
Ctrl + BIn đậm văn bản đã chọn
Ctrl + CSao chép mục đã chọn
Ctrl + InsertSao chép mục đã chọn
Ctrl + Shift + CChụp ảnh màn hình
Ctrl + EHiển thị thuộc tính bức vẽ
Ctrl + Shift + EHiển thị hoặc ẩn phối cảnh 3D
Ctrl + G Nhóm đối tượng
Ctrl + Shift + GHủy nhóm đối tượng
IBật bút lấy mẫu màu
Ctrl + IIn nghiêng văn bản đã chọn
MThu nhỏ hoặc mở rộng menu bên
Ctrl + NTạo ảnh hoặc tệp mới
Ctrl + OMở ảnh hoặc tệp hiện có
Ctrl + PIn ở dạng 2D
Ctrl + SLưu
Ctrl + Shift + SLưu dưới dạng
Ctrl + UGạch dưới văn bản đã chọn
Ctrl + V Dán mục đã chọn
Shift + InsertDán mục đã chọn
Ctrl + WChọn bức vẽ
Ctrl + Shift + WHiển thị hoặc ẩn bức vẽ
Ctrl + X Cắt mục đã chọn
Shift + DeleteCắt mục đã chọn
Ctrl + Shift + XCắt 2D
Ctrl + Y Làm lại hành động
Ctrl + ZHoàn tác hành động
EscapeNgừng hoặc rời khỏi tác vụ hiện tại
HomeĐặt lại chế độ xem
PgUpPhóng to
Ctrl + PgUpPhóng to
PgDnThu nhỏ
Ctrl + PgDnThu nhỏ
Ctrl + con lăn chuộtPhóng to hoặc thu nhỏ
Ctrl + TráiXoay trái
Ctrl + PhảiXoay phải
Ctrl + LênXoay lên
Ctrl + XuốngXoay xuống
Alt + TráiLia sang trái
Alt + PhảiLia sang phải
Alt + LênLia lên
Alt + Xuống Lia xuống
Ctrl + Dấu trừ (-) hoặc [Giảm kích cỡ cọ
Ctrl + Dấu cộng (+) hoặc ]Tăng kích cỡ cọ
Mũi tên phảiDi chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên phải một điểm ảnh
Mũi tên tráiDi chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt sang bên trái một điểm ảnh
Mũi tên xuốngDi chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt xuống một điểm ảnh
Mũi tên lênDi chuyển lựa chọn hoặc hình dạng hiện hoạt lên một điểm ảnh
Alt + F4Đóng chương trình
F6Chuyển đổi xoay vòng giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền
F10Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng
Shift + F10Hiển thị menu ngữ cảnh
F11Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình
F12Lưu ảnh dưới dạng tệp mới

Phím tắt cho ứng dụng Ảnh

Phím tắtThực hiện thao tác
Phím cách (trong Bộ sưu tập)Chọn một mục và vào chế độ Chọn
Vào (từ chế độ Chọn)Chọn một mục khi ở chế độ Chọn
Phím cách (xem ảnh)Hiển thị hoặc ẩn lệnh
Phím cách (xem video)Phát hoặc tạm dừng video
Phím mũi tên (trong Bộ sưu tập)Cuộn lên, cuộn xuống, sang trái hoặc phải
Phím mũi tên trái hoặc phải (trên một mục hoặc trình chiếu)Hiện mục trước hoặc tiếp theo
Phím mũi tên (trên ảnh được thu phóng)Di chuyển trong ảnh
Ctrl + dấu cộng hoặc dấu trừ (+ hoặc -)Phóng to hoặc thu nhỏ khi xem ảnh
Ctrl + 0Đặt lại thu phóng trên ảnh
EscQuay lại màn hình trước
Ctrl + SLưu
Ctrl + PIn
Ctrl + C Sao chép
Ctrl+R (xem hoặc chỉnh sửa)Xoay ảnh
E (xem ảnh)Chỉnh sửa ảnh
Ctrl + Z (chỉnh sửa)Hoàn tác các thay đổi
Ctrl + Y (chỉnh sửa)Làm lại các thay đổi
Ctrl + / (chỉnh sửa)Xem bản gốc
Shift + các phím mũi tênĐổi kích cỡ vùng cắt hoặc vùng tiêu điểm chọn lọc
Ctrl + các phím mũi tênDi chuyển vùng cắt hoặc vùng tiêu điểm chọn lọc  
F5 (xem mục)Bắt đầu trình chiếu
Alt + EnterXem thông tin tệp
Ctrl + LĐặt làm màn hình khóa
Ctrl + N (ở chế độ xem Album) Tạo album mới
Ctrl + R (ở chế độ xem Album) Xóa album
Ctrl + D Thêm các mục đã chọn vào album
Ctrl + U Xóa các mục đã chọn khỏi album

Phím tắt Trình ghi Giọng nói

Phím tắtThực hiện thao tác
 Ctrl + R Bắt đầu bản ghi mới
 Ctrl + M Thêm dấu mới vào bản ghi
 Delete Xóa bản ghi đã chọn
 Phím cách Phát hoặc tạm dừng
 Backspace Quay lại
 F2 Đổi tên bản ghi
 Mũi tên phải hoặc trái Nhảy tới hoặc nhảy lùi trong khi phát bản ghi
 Shift + Mũi tên phải hoặc trái Nhảy tới hoặc lùi xa hơn
 Home Nhảy tới đầu bản ghi
 End Nhảy tới cuối bản ghi

Phím tắt WordPad

Phím tắtThực hiện thao tác
F3Tìm kiếm phiên bản tiếp theo của văn bản trong hộp thoại Tìm
F12Lưu tài liệu dưới dạng tệp mới
Ctrl + 1Đặt khoảng cách dòng đơn
Ctrl + 2Đặt khoảng cách dòng đôi
Ctrl + 5Đặt khoảng cách dòng thành 1,5
Ctrl + AChọn tất cả
Ctrl + BIn đậm văn bản đã chọn
Ctrl + CSao chép lựa chọn vào Bảng tạm
Ctrl + DChèn bản vẽ Microsoft Vẽ
Ctrl + ECăn giữa văn bản
Ctrl + FTìm kiếm văn bản trong tài liệu
Ctrl + HThay thế văn bản trong tài liệu
Ctrl + IIn nghiêng văn bản đã chọn
Ctrl + JCăn đều văn bản
Ctrl + LCăn trái văn bản
Ctrl + NTạo tài liệu mới
Ctrl + OMở tài liệu hiện có
Ctrl + PIn tài liệu
Ctrl + RCăn phải văn bản
Ctrl + SLưu thay đổi cho tài liệu
Ctrl + UGạch dưới văn bản đã chọn
Ctrl + VDán lựa chọn từ Bảng tạm
Ctrl + XCắt lựa chọn
Ctrl + YLàm lại thay đổi
Ctrl + ZHoàn tác thay đổi
Ctrl + dấu bằng (=)Chuyển văn bản đã chọn thành chỉ số dưới
Ctrl + Shift + dấu bằng (=)Chuyển văn bản đã chọn thành chỉ số trên
Ctrl + Shift + dấu lớn hơn (>)Tăng cỡ phông chữ
Ctrl + Shift + dấu nhỏ hơn (<)Giảm cỡ phông chữ
Ctrl + Shift + AThay đổi các ký tự thành viết hoa toàn bộ
Ctrl + Shift + LThay đổi kiểu dấu đầu dòng
Ctrl + Mũi tên tráiDi chuyển con trỏ sang trái một từ
Ctrl + Mũi tên phảiDi chuyển con trỏ sang phải một từ
Ctrl + Mũi tên lênDi chuyển con trỏ đến dòng trước
Ctrl + Mũi tên xuốngDi chuyển con trỏ đến dòng tiếp theo
Ctrl + HomeDi chuyển đến đầu tài liệu
Ctrl + EndDi chuyển đến cuối tài liệu
Ctrl + Page UpDi chuyển lên một trang
Ctrl + Page DownDi chuyển xuống một trang
Ctrl + DeleteXóa từ tiếp theo
Alt + F4Đóng WordPad
Shift + F10Hiển thị menu ngữ cảnh

Trên đây là một số Phím tắt các ứng dụng Windows 10 mà bạn nhất định phải biết trong quá trình sử dung. Hy vọng nó sẽ giúp bạn bổ sung thêm vào kho kiến thức của mình.

Billy Nguyễn