Giới thiệu khóa học hướng dẫn cách ứng dụng AI hiệu quả trong giáo dục

Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, việc tích hợp các công cụ AI vào giáo dục đang trở thành xu hướng tất yếu. Để giúp nhà giáo dục từ mần non cho tới các bậc chuyên nghiệp làm chủ AI và ứng dụng hiệu quả trong dạy học, Cẩm nang dạy học trân trọng giới thiệu 3 khóa học hướng dẫn cách ứng dụng AI trong giáo dục hiệu quả và thiết thực do Microsoft thiết kế và cấp Chứng nhận Miễn phí

1. Trao quyền cho các nhà giáo dục khám phá tiềm năng của trí tuệ nhân tạo

Khóa học hỗ trợ thầy cô giáo:

 • Hiểu về AI tổng quát trong bối cảnh rộng hơn, cách các hệ thống này hoạt động và những gì chúng có thể làm.
 • Hiểu khái niệm mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là gì và những điều cơ bản về cách thức hoạt động của nó.
 • Sử dụng khả năng tổng hợp và tổng hợp của LLM (tạo văn bản, mở rộng từ các điểm chính, cô đọng thành các điểm chính, trả lời các câu hỏi dựa trên văn bản nhất định, v.v.).
 • Tóm tắt các tác động tiềm ẩn khi sử dụng AI
 • Biết cách sử dụng AI để cải thiện kết quả học tập, giảm khối lượng công việc của mình và tăng cường sự tham gia của người học.
 • Cách sử dụng AI có thể giúp việc học cho học sinh trở nên dễ tiếp cận và toàn diện hơn.

2. Nâng cao chất lượng dạy và học với Microsoft Copilot

Khóa học tập trung vào việc hướng dẫn sử dụng Microsoft Copilot, một công cụ AI miễn phí và giúp thầy cô:

 • Tóm tắt những kiến ​​thức cơ bản về Microsoft Copilot và cách chúng có thể trợ giúp các nhà giáo dục
 • Sử dụng Copilot và sử dụng chức năng cơ bản được cung cấp trong tất cả các tính năng của nó
 • Thiết kế lời nhắc hỗ trợ việc dạy và học, làm hình ảnh, tài liệu…
 • Đánh giá các phản hồi do Copilot đưa ra về chất lượng và độ tin cậy tổng thể

3Trang bị và hỗ trợ người học các công cụ AI từ Microsoft

Sau khóa học này Thầy Cô có thể:

 • Nhận biết AI và AI tổng quát là gì và tại sao việc hiểu sự khác biệt cũng như tầm quan trọng của chúng lại hữu ích cho người học.
 • Trình bày cách dạy người học tương tác một cách chu đáo với AI.
 • Giải thích cách người học có thể trở thành người sử dụng AI có trách nhiệm.
 • Hỗ trợ người học học kỹ thuật nhanh chóng để sáng tạo bằng AI.
 • Khám phá tiềm năng của AI để người học trở thành người tạo ra sự thay đổi có năng lực.

Các khóa học Ai này phù hợp với tất cả các thầy cô giáo ở mọi cấp bậc đào tạo, từ mầm non đến đại học. Chúng tôi khuyến khích các nhà lãnh đạo các trường học hay cơ sở giáo dục nên động viên đồng nghiệp của mình tham gia tiếp cận các khóa học này. Việc làm chủ AI và ứng dụng thành thạo trong giáo dục sẽ giúp giảm tải khối lượng công việc, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đồng thời chuẩn bị cho các thầy cô giáo và học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên AI.

Tham khảo thêm: