Thiết lập vai trò an toàn trong cuộc họp trong Teams

Nếu bạn sử dụng Microsoft Teams để cộng tác và nhắn tin theo thời gian thực với đồng nghiệp hoặc tổ chức lớp học trên Teams, hãy chú ý đến việc thiết lập vai trò và an toàn trong cuộc họp để cuộc họp của bạn được diễn ra hiệu quả nhất. Trong bài viết này Cẩm nang dạy học sẽ gợi ý cho bạn một số thiết lập an toàn cần lưu ý khi lên lịch hay tổ chức cuộc họp hoặc lớp học trong Teams

1. Hướng dẫn lên lịch họp trong Teams

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây: Hướng dẫn lên lịch cuộc họp trên Microsoft Teams

Để lên lịch một cuộc họp trên Teams, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Microsoft Teams.

2. Bấm vào Calendar.

3. Nhấp vào nút New meeting từ góc trên bên phải.

4. Sử dụng menu drop-down Time zone và chọn múi giờ (nếu có).

5. Chỉ định một tiêu đề cho cuộc họp.

6. (Tùy chọn) Thêm những người sẽ tham dự cuộc họp. Bạn có thể thêm người từ danh sách liên lạc của mình hoặc mời người khác bằng cách thêm địa chỉ email của họ.

7. Chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

8. (Tùy chọn) Nhấp vào tab Scheduling Assistant.

9. Chọn thời gian để tổ chức cuộc họp phù hợp với tất cả mọi người, bằng cách xem xét tất cả những người tham dự.

10. (Tùy chọn) Chọn thời điểm lặp lại cùng một cuộc họp.

11. Chọn kênh để tổ chức cuộc họp trong Teams.

Mẹo nhanh: Bạn có thể chỉnh sửa kênh sau khi bạn gửi lời mời. Bạn cần phải tạo một sự kiện mới và gửi lời mời mới để thay đổi kênh.

12. (Tùy chọn) Chỉ định vị trí. (Thông thường, đây là tên của phòng làm việc).

13. Chỉ định chi tiết bổ sung về cuộc họp khi cần thiết.

14. Nhấp vào nút Send.

Khi bạn hoàn thành các bước, lịch họp sẽ được tạo với các chi tiết bạn đã chỉ định và nó sẽ xuất hiện trong phần Posts của kênh.

2. Danh sách kiểm tra các thiết lập an toàn

Sử dụng danh sách các phương pháp tốt nhất này thiết lập các chế độ an toàn và bảo mật cho cuộc họp hoặc lớp học ảo trong Teams

 1. Lên lịch cuộc họp của bạn trong kênh.
 2. Tạo phòng đợi ảo cho sinh viên.
 3. Gán vai trò cuộc họp.
 4. Luôn kết thúc cuộc họp cho toàn bộ lớp của bạn.
 5. Đảm bảo rằng bạn và học viên của bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Teams.
 6. Kiểm tra tại chỗ các cài đặt an toàn của bạn trước lớp.

Thiết lập vai trò và an toàn của cuộc họp trong Teams

Gán vai trò cuộc họp và chọn cài đặt an toàn bổ sung trước lớp học.

Đi tới mục Lịch Nút cuộc họp. Chọn cuộc họp của bạn và chọn Chỉnh sửa –> Meeting Options

Sau đó một cửa sổ trên trình duyệt mặc định sẽ được mở ra để bạn có thể thiết lập vai trò và an toàn trong cuộc họp trên Microsoft Teams

Lưu ý: Bạn có thể sửa tất cả các cuộc họp trong một chuỗi cuộc họp hoặc chỉ một cuộc họp.

 Thực hiện các lựa chọn sau: 

 1. Who can bypass the lobby – Who thể bỏ qua phòng chờ? Chọn Chỉ tôi. Điều này tạo ra một phòng đợi ảo nơi học viên đợi bạn tiếp nhận họ.
 2. Always let caller bypass the lobby – Luôn cho phép người gọi bỏ qua phòng đợi. Chọn Không để học viên gia nhập từ thiết bị di động cũng chờ ở phòng đợi ảo.
 3. Announce when callers join or leave – Thông báo khi người gọi gia nhập hoặc rời khỏi. Chọn Có để nhận thông báo khi học sinh tham gia và rời khỏi lớp trên bất kỳ thiết bị nào.
 4. Who can present – Ai thể trình bày? Chọn Chỉ tôi
 5. Allow mic for Attendees – Cho phép người dự bật tiếng. Chọn Không
 6. Allow camera for Attendees – Cho phép người dự bật camera
 7. Alow meeting chat – Cho phép trò chuyện
 8. Allow reaction – Cho phép phản hồi
 9. Bấm Lưu

Lưu ý: Kiểm tra các cài đặt này trước mỗi lớp học. Nếu bạn cần điều chỉnh chúng trong cuộc họp, hãy chọn Hành động khác để > chọn Cuộc họp. Đừng quên lưu các thay đổi của bạn. 

Kết thúc lớp học cho mọi người

Khi lớp học kết thúc, hãy luôn đóng không gian cuộc họp để học sinh không thể tiếp tục nếu không có bạn. 

 1. Bấm vào mũi tên trên nút Rời khỏi.
 2. Chọn Kết thúc cuộc họp.
 3. Chọn Kết thúc.

Trên đây là một vài gợi ý nhanh về việc thiết lập vai trò và an toàn trong Microsoft Teams giúp bạn có những giờ họp và lớp học trực tuyến an toàn và hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công.

Tham khảo thêm

Cẩm nang dạy học