Cách điểm danh trên Zoom khi học, họp online nhanh, đơn giản

Bạn đang tìm kiếm cách điểm danh trên Zoom sau khi tạo phòng học trực tuyến trên Zoom nhưng chưa biết cách thực hiện. Trong bài viết này cẩm nang dạy học sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điểm danh trên Zoom khi học, họp online nhanh, đơn giản.

I. Điều kiện để điểm danh trên Zoom

 • Tài khoản Zoom mà bạn sử dụng phải là tài khoản Zoom Pro, API Partner, Business hoặc Zoom for Educaiton (cho giáo viên).
 • Bạn phải là chủ phòng học, họp online.

II. Cách điểm danh trên Zoom khi học, họp online

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web zoom.us tại đây > Chọn ĐĂNG NHẬP > Tiến hành đăng nhập tài khoản Zoom.
 • Chọn Các báo cáo ở bên trái.
 • Chọn Sử dụng.
 • Xuất hiện danh sách các lớp học, họp online với thời gian cụ thể.
 • Nhấn vào số người tham gia của lớp học, họp online mà bạn muốn điểm danh.
 • Chọn Xuất và chờ file Excel được tải về máy hoàn tất.
 • Mở file Excel đã tải về và xem danh sách các thành viên đã tham gia vào lớp học, họp online.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Truy cập trang web zoom.us tại đây > Chọn ĐĂNG NHẬP > Tiến hành đăng nhập tài khoản Zoom.

Truy cập trang web zoom.us > Chọn ĐĂNG NHẬP > Tiến hành đăng nhập tài khoản Zoom

Bước 2: Chọn Các báo cáo ở bên trái.

Bước 3: Chọn Sử dụng.

Bước 4: Tại đây sẽ xuất hiện danh sách các lớp học, họp online với các mốc thời gian cụ thể.

Tại đây sẽ xuất hiện danh sách các lớp học, họp online với các mốc thời gian cụ thể

Hoặc bạn có thể nhấn vào biểu tượng lịch và chọn ngày cụ thể mà bạn muốn điểm danh.

Bước 5: Tại cột Người tham gia của lớp học, họp online mà bạn muốn điểm danh, nhấn vào dãy số màu xanh

Bước 6: Sau đó sẽ xuất hiện danh sách các thành viên tham gia lớp học, họp online.

Sẽ có 2 tính năng để bạn lựa chọn:

 • Xuất dữ liệu cuộc họp: toàn bộ dữ liệu gồm ID cuộc họp, thời gian, tên lớp học họp online, email người dùng, tổng thời gian diễn ra lớp học họp online, thời gian bắt đầu và kết thúc,… sẽ được xuất ra file Excel kèm với danh sách người tham gia để bạn điểm danh.
 • Hiển thị người dùng duy nhất: chỉ xuất các dữ liệu ra file Excel gồm tên, email, tổng thời gian trong lớp học họp online của người tham gia và tránh tình trạng lặp lại tên của người tham gia mỗi khi ra, vào lớp học, họp online.

Ở bài hướng dẫn này, cẩm nang dạy học sẽ chọn hiển thị người dùng duy nhất.

Chọn Xuất và chờ file Excel được tải về máy hoàn tất.

Bước 7: Mở file Excel đã tải về và xem danh sách các thành viên đã tham gia vào lớp học, họp online.

Lưu ý:

 • Nếu bạn không xuất danh sách người tham gia và lưu về máy thì các thông tin này sẽ tự động xóa sau 30 ngày lớp học, họp online diễn ra hoặc khi bạn xóa cuộc họp, học online khỏi danh sách các cuộc họp trước trên web.
 • Bạn nên xuất danh sách những người tham gia sau khi cuộc họp, học online kết thúc.

Cẩm nang dạy học

Tham khảo thêm