Phát động cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử 2021

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hệ tri thức Việt số hóa và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử với các mục tiêu chủ yếu sau:

  • Xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục.
  • Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học cho nhà giáo và học sinh.
  • Tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà giáo trong đổi mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học.

      Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử 2021được tổ chức trên phạm vi toàn quốc; đối tượng là Nhà giáo đã và đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
        Cuộc thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích xây dựng các bài giảng điện tử cho nhóm các lớp 1, lớp 2 và lớp 6 thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để sớm có những bài giảng chất lượng, bổ sung vào kho học liệu số dùng chung trên Hệ tri thức Việt số hóa, sử dụng trong việc tổ chức dạy học trực tuyến ngay trong năm học 2021-2022.

Một số điểm thầy cô giáo cần lưu ý:

  a) Quy định về thiết kế bài giảng điện tử

  • Phạm vi và nội dung bài giảng điện tử: Bài giảng triển khai được toàn bộ quá trình (các hoạt động) dạy và học (tối thiểu cho một tiết học) thuộc chương trình giáo dục phổ thông (đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các lớp còn lại theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006). Bài giảng giúp học sinh tự học, học trực tuyến hoặc sử dụng dạy học kết hợp (giữa tự học, học trực tuyến và dạy học trên lớp); phù hợp với các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của bài học.
  • Mỗi bài giảng điện tử dự thi có thời lượng không dài quá 25 phút;
  • Bài giảng điện tử gồm 02 loại: Bài giảng e-Learning và video bài giảng (dung lượng của video bài giảng không quá 600MB);

b) Yêu cầu bắt buộc để tham gia Cuộc thi

  • Để tham gia Cuộc thi, thầy cô giáo (tác giả) phải có tài khoản sử dụng trên hệ thống igiaoduc.vn. Mỗi tài khoản gồm 2 thông tin: Tên đăng nhập (là mã định danh của từng giáo viên) và mật khẩu (được cung cấp cho nhà trường qua Cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn). Tác giả liên hệ nhà trường để lấy thông tin tài khoản (hướng dẫn trường lấy tài khoản và mật khẩu cho giáo viên Tại đây). Đối với tác giả không có tài khoản trên csdl.moet.gov.vn thì thực hiện theo hướng dẫn đăng ký trên hệ thống igiaoduc.vn;
  • Nộp sản phẩm dự thi theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ igiaoduc.vn, chọn mục “CUỘC THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2021”;

c) Các mốc thời gian

  • Kho học liệu số của Hệ tri thức Việt số hóa (igiaoduc.vn) bắt đầu mở tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 5/10/2021 đến hết ngày 5/11/2021.
  • Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi là 24h00 ngày 05/11/2021

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi xem tại đây.
Câu hỏi thường gặp về Cuộc thi Bài giảng điện tử 2021 tại đây.

Tham khảo thêm:

Cẩm nang dạy học (Nguồn: igiaoduc.vn)