Câu hỏi thường gặp về Cuộc thi Bài giảng điện tử 2021

Câu hỏi thường gặp về Cuộc thi Bài giảng điện tử 2021Ban Tổ chức xin tổng hợp một số câu hỏi và câu trả lời về Cuộc thi Bài giảng điện tử 2021

1. Giáo viên lấy tài khoản đăng nhập hệ thống để nộp bài thế nào?

Để tham gia Cuộc thi bài giảng điện tử 2021 mỗi giáo viên cần có tài khoản đăng nhập và mật khẩu, tài khoản và mật khẩu này được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về trường thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành. Xem Hướng dẫn nhà trường lấy tài khoản đăng nhập cho giáo viên tham gia Cuộc thi bài giảng điện tử 2021 tại đây

2. Có những loại sản phẩm nào được dự thi?

Giáo viên có cần nộp cả bài giảng elearning và video hay không?
       Giáo viên có thể lựa chọn nộp một (hoặc cả 2) loại sản phẩm bài giảng điện tử tham gia dự thi sau đây:

  • Bài giảng e-Learning (là sản phẩm được tạo ra từ các phần mềm thiết kế bài giảng e-Learning ví dụ như: Adobe presenter, Articulate, iSpring, ..);
  • Hoặc là Video bài giảng (là bài giảng được giáo viên thiết kế và ghi hình dưới dạng video) – bài giảng dạy trên truyền hình là một dạng video bài giảng

3. Hồ sơ sản phẩm dự thi (cần nộp) gồm những gì?

a. Với sản phẩm là bài giảng e-Learning yêu cầu nộp lên hệ thống 3 tệp tin:

  • Tệp tin đặt tên baigiang_sp1.zip: Là tệp nén của thư mục bài giảng đã được xuất bản dưới dạng web và đóng gói trong một tệp .zip, dung lượng không quá 300MB;
  • Thư mục các tệp nguồn thiết kế và các tư liệu để xây dựng bài giảng: được đóng gói dưới dạng (thumucnguon_sp1.zip), dung lượng không quá 500MB;
  • Kế hoạch bài dạy (giáo án), với tên tệp tin là giaoan_sp1.pdf hoặc .doc.

 b. Với sản phẩm là video bài giảng yêu cầu nộp lên hệ thống gồm:

  • Tệp video bài giảng, dung lượng không quá 600MB.
  • Kế hoạch bài dạy (giáo án), với tên tệp tin là giaoan_sp1.pdf hoặc .doc;

4.  Tôi  có đăng ký tài khoản trước ngày 5/10/2021 giờ không đăng nhập được

–  Hệ thống đã khởi tạo mới toàn bộ dữ liệu từ CSDL ngành giáo dục
–  Thầy cô liên hệ với nhà trường để lấy tài khoản và mật khẩu
Hướng dẫn nhà trường lấy tài khoản đăng nhập cho giáo viên tham gia Cuộc thi bài giảng điện tử 2021 tại đây
5.  Khi đăng nhập lại báo không tìm thấy tài khoản. nhưng khi đăng kí lại thì lại báo tài khoản này đăng kí rồi

–  Hệ thống đã khởi tạo mới toàn bộ dữ liệu từ CSDL ngành giáo dục
–  Thầy cô liên hệ với nhà trường để lấy tài khoản và mật khẩu, hoặc dùng chức năng: lấy lại mật khẩu

Các câu hỏi thường gặp và câu trả lời sẽ liên tục được bổ sung, cập nhật.
Trân trọng cảm ơn !

Tham khảo thêm:

Cẩm nang dạy học (nguồn: igiaoduc.vn)