Làm nổi bật video của người tham dự trong cuộc họp Teams

Làm nổi bật video cũng giống như ghim video đó cho mọi người trong cuộc họp. Nếu bạn là người tổ chức hoặc diễn giả, bạn có thể chọn tối đa bảy nguồn cấp video của mọi người (bao gồm cả nguồn cấp video của riêng bạn) để tô sáng cho tất cả mọi người khác. 

Lưu ý: 

  • Bạn sẽ không thể bật Spotlight nếu dạng xem của bạn được đặt thành Bộ sưu tập lớn hoặc chế độ Cùng nhau.
  • Nếu bạn ghi một cuộc họp trong đó video của ai đó được làm nổi bật, video sẽ không được làm nổi bật trong bản ghi. Mặc dù vậy đây chỉ là giới hạn tạm thời—hãy theo dõi các bản cập nhật.

Bật Spotlight video của người khác

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện điều đó: 

  1. Bấm chuột phải vào chính video của người đó và chọn Làm nổi bật từ menu (hoặc Add Spotlight ,nếu ai đó đã nổi bật).
  1. Hoặc chọn Hiển thị người dựShow participants để xem danh sách tất cả mọi người trong cuộc họp. Tìm tên của người có video bạn muốn tô sáng trong danh sách, bấm chuột phải vào tên của người đó và chọn Spotlight.

Khi bạn đã sẵn sàng để kết thúc phần nổi bật, hãy bấm chuột phải một lần nữa và chọn Stop Spotlight. Nếu có nhiều người nổi bật, bạn có thể làm nổi bật tất cả mọi người cùng một lúc dưới Hiển thị người dự.

Sử dụng Spotlight video của riêng bạn

Hai cách khác nhau để thực hiện điều đó:

  1. Bấm chuột phải vào video của bạn và chọn Spotlight
  1. Hoặc chọn Hiển thị người dự – Show Participants, bấm chuột phải vào tên bạn và bấm Spotlight.

Bấm chuột phải một lần nữa và chọn Dừng làm nổi bật để thoát.

Tham khảo thêm:

Cẩm nang dạy học (dịch: Microsoft Vietnam)