Phát và chia sẻ bản ghi cuộc họp trong Microsoft Teams

Từ đầu năm 2021 tất cả các bản ghi cuộc họp trong Microsoft Teams sẽ không còn được lưu trên Microsoft Stream và sẽ được lưu vào Onedrive và SharePoint, vì vậy việc phát và chia sẻ bản ghi cuộc họp có đôi chút thay đổi so với trước đây.

Lưu ý: Người dùng di động phải cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng nhóm cho iOS và Android để trải nghiệm việc ghi âm cuộc họp và phát lại video trong Microsoft Teams được tốt nhất.

Phát bản ghi cuộc họp

Nếu bạn là một thành viên tham gia cuộc họp trong Teams, hãy đi đến lịch sử Chat (hoặc kênh hội thoại, nếu đó là một cuộc họp kênh) trong nhóm và bấm vào bản ghi cuộc họp để phát nó. 

Bạn cũng có thể chọn Thêm hành động Nút Xem thêm tùy chọn trên bản ghi cuộc họp và chọn mở trong onedrive nếu đó là cuộc họp trò chuyện hoặc mở trong SharePoint nếu đó là một cuộc họp trên kênh.

Lưu ý: Phụ đề chi tiết vẫn chưa sẵn dùng trong các bản ghi cuộc họp nhóm trên Onedrive và SharePoint.

Cuộc họp kênh

Đối với các cuộc họp trên kênh, bản ghi cuộc họp sẽ được lưu trữ trong thư mục bản ghi trong tab tệp cho kênh đó

Tab tệp lưu trữ tất cả các tệp trong một site và thư viện tài liệu SharePoint cho kênh. Tất cả những người là thành viên của kênh sẽ có quyền chỉnh sửa và xem bản ghi.

Tất cả các cuộc họp khác 

Đối với các cuộc họp không phải là trên kênh, bản ghi sẽ được lưu trữ trong thư mục bản ghi trong thư mục OneDrive của người đã thực hiện bản ghi

Lưu ý: Chỉ có người tổ chức cuộc họp và người bắt đầu ghi âm sẽ có thể chỉnh sửa bản ghi. Nhưng những người tham gia cuộc họp vẫn có thể xem bản ghi. 

Chia sẻ nối kết đến bản ghi cuộc họp với người khác

Nếu bạn là người thực hiện bản ghi hoặc tổ chức cuộc họp, bạn có thể chia sẻ bản ghi với những người không tham gia cuộc họp — bằng cách chia sẻ nó như bạn sẽ chia sẻ bất kỳ tệp nào khác.

Chỉ cần tìm tệp trong OneDrive hoặc SharePoint và chia sẻ trực tiếp với mọi người hoặc sao chép liên kết và chia sẻ.

Lưu ý: Bấm vào  đây để tìm hiểu thêm về việc chia sẻ bản ghi cuộc họp trong OneDrive và SharePoint.

Nếu bạn không phải là người đã thực hiện bản ghi hoặc tổ chức cuộc họp, bạn vẫn có thể chia sẻ bản ghi với những người không tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, người tổ chức cuộc họp hoặc người thực hiện bản ghi cuộc họp sẽ cần phê duyệt hành động chia sẻ của bạn trước khi những người khác sẽ được truy nhập.

Tải bản ghi cuộc họp

Tại thời điểm này, bất kỳ ai có thể xem bản ghi cuộc họp được lưu trữ trong OneDrive và SharePoint cũng có thể tải xuống một bản sao giống như các file thông thường được lưu trữ trên OneDrive và SharePoint.

Lưu ý: Trong quý 1 năm 2021, chỉ có người thực hiện bản ghi cuộc họp và người tổ chức mới có thể tải bản ghi cuộc họp. Tất cả những người dự khác sẽ chỉ có thể xem được.

Quan trọng: Nếu tổ chức của bạn vẫn đang sử dụng Microsoft Stream để lưu trữ bản ghi và bạn là chủ sở hữu cuộc họp hoặc thực hiện bản ghi, bạn có thể tải bản ghi cuộc họp:

  • Đi đến bản ghi cuộc họp trong lịch sử trò chuyện và chọn Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > mở trong Microsoft Stream.
  • Trên cổng thông tin Microsoft Stream, chọn Nút Xem thêm tùy chọn > tải xuống video gốc.
  • Thêm video vào cuộc hội thoại nhóm bằng cách chọn đính kèm Nút Chọn tệp bên dưới hộp soạn thảo. Hoặc chia sẻ bản ghi theo bất kỳ cách nào khác mà bạn chọn.

Cẩm nang dạy học – dịch từ Microsoft