Khắc phục sự cố trong Lớp học Google Meet (dành cho giáo viên)

Bài viết này dành cho giáo viên

Trong bài viết này cẩm nang dạy học sẽ hướng dẫn thầy cô cách khắc phục những sự cố mà thầy cô có thể gặp phải trong Lớp học.

Giáo viên không thể đăng nhập vào Lớp học

Tùy vào bối cảnh học tập, hãy đăng nhập vào Lớp học bằng một trong các loại tài khoản người dùng sau đây:

 • Tài khoản trường học (Tài khoản Google Workspace for Education) – Do một trường học đã được chứng nhận thiết lập. Tài khoản này có dạng you@yourschool.edu.
 • Tài khoản Google cá nhân – Do bạn thiết lập. Thông thường, bạn sử dụng Tài khoản Google cá nhân bên ngoài bối cảnh trường học, chẳng hạn như trong giáo dục tại nhà. Tài khoản này có dạng you@example.com.
 • Tài khoản Google Workspace – Do quản trị viên của tổ chức bạn thiết lập. Tài khoản này có dạng you@yourcompany.com.

Nếu gặp sự cố khi đăng nhập vào Lớp học, bạn có thể sẽ thấy một trong những thông báo lỗi sau đây:

Thông báo lỗiÝ nghĩaCách xử lý
Bạn không thể sử dụng Lớp học với tài khoản này.Bạn đã cố đăng nhập bằng một tài khoản Google Workspace khác.Đăng xuất rồi đăng nhập lại bằng tài khoản Google Workspace for Education hoặc Tài khoản Google cá nhân. Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn sẽ được yêu cầu thêm một tài khoản khác. Hãy đăng nhập bằng tài khoản Google Workspace for Education hoặc Tài khoản Google cá nhân của bạn.
Quản trị viên của bạn chưa kích hoạt Lớp học.Quản trị viên chưa bật Lớp học cho tài khoản Google Workspace for Education của bạn.Liên hệ với quản trị viên của trường bạn để bật Lớp học. Để biết thông tin chi tiết, hãy chuyển đến phần Kiểm soát việc người dùng truy cập vào Lớp học.

Giáo viên không thể mời nhóm học viên hoặc nhóm giáo viên tham gia lớp học của mình

Đây là một sự cố trong lớp học không thường xuyên xảy ra

Những giáo viên sử dụng Google Groups có thể mời một nhóm học viên hoặc nhóm người cùng dạy tham gia lớp học. Điều kiện để mời học viên hoặc những giáo viên khác đang sử dụng Google Groups:

 • Bạn không nhất thiết phải là chủ sở hữu của nhóm, nhưng phải là thành viên nhóm. 
 • Bạn cần xem được thành viên nhóm và địa chỉ email của thành viên. 

Để khắc phục thông báo lỗi “Không thể xem thành viên nhóm”, hãy liên hệ với chủ sở hữu nhóm đó và nhờ thay đổi quyền xem thành viên nhóm và địa chỉ email của thành viên

Giáo viên có thể khôi phục bài tập đã xóa không?

Giáo viên không thể khôi phục các bài tập đã xóa. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập vào các tài liệu đính kèm mà học viên đã nộp trong thư mục Lớp học trên Google Drive

Học viên không dùng được nút Nộp bài

Nếu bạn sử dụng Lớp học bằng Tài khoản Google cá nhân và học viên báo cáo rằng nút Nộp bài không hoạt động, thì Google Drive của bạn có thể đã đầy.Khi học viên nộp bài tập, bài tập đó sẽ được lưu vào thư mục của lớp học trong Drive. Nếu bộ nhớ Drive đã đầy, học viên sẽ không thể nộp bài tập và sẽ nhận được thông báo lỗi khi nhấp vào Nộp bài.Hãy thử các bước sau:

 1. Để kiểm tra bộ nhớ Google Drive của bạn, hãy chuyển đến phần Bộ nhớ Drive.
 2. Giải phóng dung lượng trong Google Drive, Gmail và Google Photos. 
  Để xem hướng dẫn, hãy chuyển đến phần Xóa nội dung trong Google Drive để có thêm dung lượng.
 3. Yêu cầu học viên thử nộp lại bài tập.

Giáo viên không thể sao chép tệp đính kèm cho học viên

Nếu tùy chọn về tệp đính kèm Tạo bản sao cho mỗi học viên không hoạt động, hãy thử những cách sau:

 • Tạo lại bài tập hoặc câu hỏi.
 • Kiểm tra Bộ nhớ Google Drive của bạn.
  Nếu bộ nhớ Drive gần như đã đầy, bạn có thể phải giải phóng dung lượng

Làm cách nào để báo cáo vấn đề hoặc tạo yêu cầu về tính năng?

Máy tính

Trong Lớp học, ở góc dưới cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trợ giúp ""sau đóGửi phản hồi.

Android

 1. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn  >Trợ giúp.
 2. Nhấn vào Gửi phản hồi.
 3. Nhập ý kiến phản hồi của bạn rồi nhấn vào biểu tượng Gửi .

iOS

 1. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn  >Gửi phản hồi cho Google.
 2. Nhập ý kiến phản hồi của bạn rồi nhấn vào biểu tượng Gửi .

Giáo viên không thể mời hoặc gửi email cho người giám hộ

Nếu bạn có tài khoản Google Workspace for Education nhưng không thấy các tùy chọn về người giám hộ trong Lớp học, hãy làm như sau:

 • Truy cập vào Lớp học trên trình duyệt web (chứ không phải qua ứng dụng dành cho thiết bị di động).
 • Liên hệ với quản trị viên của bạn để xác minh rằng bạn là giáo viên. 
 • Liên hệ với quản trị viên của bạn để cấp cho bạn quyền quản lý email tóm tắt dành cho người giám hộ.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Lớp học bằng Tài khoản Google cá nhân, thì tính năng gửi email cho người giám hộ sẽ không hoạt động.

Giáo viên không thể tạo hay tham gia cuộc họp video trên Meet

Đây cũng là một sự cố lớp học không thường xuyên xảy ra, tuy nhiên bạn cần phải biết cách khắc phục khi nó xảy ra.

Nếu Google Meet không hoạt động hoặc nếu bạn gặp các vấn đề như video kém chất lượng, sự cố khi tham gia hoặc các vấn đề khác về hiệu suất, hãy xem Trang tổng quan trạng thái Google Workspace để biết liệu dịch vụ Meet có gặp vấn đề gì không.Nếu trạng thái của Google Meet trên Trang tổng quan trạng thái Google Workspace có biểu tượng màu vàng hoặc màu đỏ, thì Meet có thể hoạt động kém hoặc không hoạt động. Để biết cách giải quyết, hãy chuyển đến phần Khắc phục các vấn đề xảy ra với Google Meet và Các vấn đề đã biết với Google Meet.

Các bản ghi video lớp học bị chuyển vào Drive của học viên

Nếu bản ghi cuộc họp video trong lớp học vô tình chuyển vào Google Drive của một học viên, thì học viên đó có thể đã nhấp vào đường liên kết đến cuộc họp trước giáo viên. Người đầu tiên nhấp vào đường liên kết đến cuộc họp sẽ nhận được bản ghi, ngay cả khi họ không tham gia hay bắt đầu cuộc họp đó.Nếu bạn là giáo viên, hãy yêu cầu quản trị viên:

 • Tắt đặc quyền tạo cuộc họp cho học viên.
 • Tắt đặc quyền ghi lại cuộc họp cho học viên. 

Nếu quản trị viên cho phép học viên tạo cuộc họp và bạn gặp phải vấn đề này, hãy thử những cách sau cho cuộc họp video của bạn:

 • Nhấp và mở đường liên kết đến cuộc họp trước rồi mới chia sẻ với học viên. 
 • Ẩn đường liên kết đến Meet ở đầu trang Phát trực tuyến cho đến khi bạn nhấp vào đường liên kết đó. Để xem hướng dẫn, hãy chuyển đến phần Hiện hoặc ẩn đường liên kết đến Meet. 
 • Chỉ chia sẻ đường liên kết trong một bài đăng sau khi bạn nhấp vào đường liên kết đó hoặc bắt đầu cuộc họp. Để xem hướng dẫn, hãy chuyển đến phần Thêm đường liên kết đến Meet vào một thông báo.
 • Nếu bạn cho rằng có một học viên đã nhấp vào đường liên kết trước mình, hãy đặt lại đường liên kết đó.

Tôi có thể thay đổi các quyền đối với Drive của lớp học không?

Bạn không nên tự mình thay đổi các quyền đối với thư mục Google Drive của lớp học. Việc thay đổi các quyền đối với Drive của lớp học có thể khiến bạn bị giới hạn khả năng:

 • Tạo bài tập
 • Trả bài tập
 • Chuyển quyền sở hữu lớp học

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào ở trên, hãy yêu cầu quản trị viên Google Workspace xem lại nhật ký kiểm tra Drive để xem có thay đổi nào đối với các quyền không.

Trên đây là một số gợi ý về hướng giải quyết sự cố trong lớp học mà giáo viên cần biết, hy vọng sẽ giúp thầy cô sẽ có những giờ dạy hiệu quả với Google meet và những sản phẩm của Google.

Tham khảo thêm

Cẩm nang dạy học (nguồn: google.com)