Học vấn số hóa phổ dụng là gì?

Có thể hiểu đơn giản Học vấn số hóa phổ dụng (DL) là các kỹ năng, học vấn cơ bản tối thiểu mà mỗi học sinh cần có , giúp học sinh có thể sử dụng máy tính và các thiết bị máy tính tương ứng một cách an toàn, hiệu quả, giúp học sinh có khả năng hoà nhập với xã hội hiện đại, sử dụng các thiết bị một cách có đạo đức, văn hoá và tôn trọng pháp luật.

Nếu so sánh với môn học tiếng Việt (hay ngoại ngữ) chẳng hạn thì DL sẽ tương ứng với các kỹ năng đọc, viết tối thiểu ban đầu. Còn nếu so sánh với môn Toán thì DL sẽ là các kỹ năng đọc, đếm số cơ bản.

Vậy có thể liệt kê các kỹ năng tối thiểu cần có của mỗi học sinh đối với môn Tin học sẽ là:

  • Kỹ năng thực hành chuột, gõ bàn phím.
  • Kỹ năng sử dụng máy tính đơn giản.
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản.
  • Kỹ năng trình chiếu.
  • Kỹ năng dùng bảng tính để thiết lập dữ liệu đơn giản.
  • Kỹ năng tra cứu Internet, nhận và gửi thư điện tử.
  • Kỹ năng sử dụng các dịch vụ mạng xã hội đơn giản.
  • Hiểu biết cơ bản về pháp luật, bản quyền thông tin.
  • Hiểu và biết cách phòng tránh các thông tin có hại trên Internet và mạng xã hội.
  • Hiểu biết cơ bản về các vấn đề đa văn hóa và bản sắc văn hóa trên mạng xã hội.

Nhóm Học vấn, kỹ năng số hóa phổ thông (DL) không phải là kiến thức lõi mà chỉ đơn giản là tập hợp các kỹ năng tối thiểu mà mỗi học sinh cần biết.

Các bạn lưu ý rằng những “kỹ năng” tối thiểu nêu ở trên có rất nhiều trong chương trình môn Tin học hiện thời như là những “kiến thức” tin học cơ bản. Điều này trong tương lai phải dần loại bỏ.

Một lưu ý rất quan trọng nữa liên quan đến mạch tri thức DL là khái niệm và nội dung của DL sẽ còn thay đổi nhiều trong tương lai.

Như vậy Kỹ năng số hóa phổ thông (DL) là những kỹ năng, kiến thức phổ thông tối thiểu mà mỗi công dân cần biết trong thời đại ngày nay. Vùng kiến thức này đã sẽ còn thay đổi rất nhiều trong tương lai. Phổ biến Kỹ năng số hóa phổ thông không chỉ là việc của nhà trường hay cụ thể hơn là của bộ môn Tin học, đây là nhiệm vụ của toàn xã hội.

Bùi Việt Hà (Nguồn: Công nghệ và Đời sống)