Cách ngăn học sinh tạo hoặc bắt đầu cuộc họp trong Teams

Trong quá trình dạy học trực tuyến trong Microsoft Teams, nhiều thầy cô gặp không ít phiền toái khi học sinh tự tạo ra các cuộc họp cũng như bắt đầu cuộc họp trước khi giáo viên bắt đầu. Trong bài viết này cẩm nang dạy học sẽ hướng dẫn thầy cô cách ngăn học sinh tạo ra một cuộc họp riêng hoặc bắt đầu một cuộc họp khi giáo viên chưa bắt dầu.

Các bước thực hiện

  • Truy cập vào lớp mà thầy cô muốn thiết lập
  • Chọn kệnh Chung (General) > chọn > Quản lý Kênh (Manage channel)
  • Tại cửa sổ cài đặt thầy cô chọn: Only owners can post messages (Chỉ người chủ sở hữu mới có thể đăng tin)

Bây giờ chúng ta thử vào một tài khoản học sinh để kiểm tra để chắc chắn rằng học sinh của chúng ta không thể tự tạo ra cuộc họp cũng không thể trò chuyện, trao đổi trên nhóm được.

Tài khoản học sinh sẽ không thực hiện trò chuyện cũng như tạo cuộc họp được nữa

Như trên hình thầy cô có thể thấy học sinh đã không thể đăng tin trò chuyện trong nhóm và cũng không còn thấy xuất hiện nút lệnh nữa.

Như vậy thầy cô đã thiết lập thành công ngăn học sinh tạo ra các cuộc họp riêng cũng như bắt đầu cuộc họp trước khi giáo viên bắt đầu.

Chúc thầy cô có những giờ dạy trực tuyến hiệu quả trên Microsoft Teams

Tham khảo thêm:

Nguyễn Nam