Giáo dục 4.0 và tương lai của giáo dục

Nội dung bài viết

Tương lai ngành giáo dục

Giáo dục 4.0 cần phải phù hợp với Công nghiệp 4.0 và chuẩn bị sinh viên cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ xảy ra trong cuộc đời của họ

Giáo dục 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi thế giới, các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động đến các ngành công nghiệp chính, và đến cả việc làm. Nó cũng tương tự như việc thay thế các công việc thủ công bằng các tác vụ được xử lý bằng máy xảy ra như một cuộc cách mạng trong Thế kỷ 21. Điều này ngụ ý rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các ngành mà do đó sẽ thay đổi cách nhìn nhận việc làm và giáo dục. Điều này sẽ dẫn đến sự phát triển của giáo dục thời đại 4.0.

Vì vậy, có thể nói rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ ảnh hưởng đến vai trò mà ngày nay sinh viên sẽ được chuẩn bị. Điều này sẽ yêu cầu các tổ chức giáo dục tạo ra một lực lượng lao động để làm việc trong thời đại chuyển đổi công nghệ này. Hơn nữa, nó cũng sẽ yêu cầu lực lượng lao động hiện tại nâng cấp các kỹ năng và kiến thức của họ để phù hợp với các vai trò công việc mới. Đối với điều này, một cuộc cách mạng trong giáo dục là điều cần thiết để cho phép mọi người trên toàn thế giới khai thác các cơ hội được tạo ra bởi sự ra đời của các công nghệ này.

Sự chuyển đổi này của ngành giáo dục sẽ làm cho nó trở nên cá nhân hóa hơn, ngang hàng và trở thành một quá trình liên tục. Để có được sự thay đổi, chúng ta phải xem lại các mô hình giáo dục và tập trung vào các lĩnh vực mà cần được xem xét lại. Trong thế giới mới ngày nay của công nghệ thay đổi nhanh chóng và quá tải thông tin, sinh viên cần được đào tạo chứ không phải được dạy. Thông tin cần phải được truy cập và học sinh cần học cách tìm ra nó thay vì giáo viên cung cấp cho họ trong một cấu trúc cứng nhắc.

Bây giờ, chúng ta hiểu rằng mỗi sinh viên không giống nhau, không có cùng điểm xuất phát, có thể học và tiếp thu các lĩnh vực trọng tâm khác nhau và cần được hướng dẫn để phát triển kỹ năng thay vì dạy một tập hợp các điểm dữ liệu được xác định trước. Giáo dục 4.0 cần phải phù hợp với Công nghiệp 4.0 và chuẩn bị cho sinh viên cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ xảy ra trong cuộc đời của họ.

Học tập từ xa

Giáo dục 4.0 sẽ cho phép học mọi lúc, mọi nơi vì các công cụ và ứng dụng học tập điện tử sẽ cung cấp cơ hội cho việc học từ xa, tự học. Vai trò của lớp học sẽ thay đổi trong đó kiến thức lý thuyết sẽ được truyền ra bên ngoài lớp học trong khi kiến thức thực tế hoặc kinh nghiệm sẽ được truyền trực tiếp.

Học tập cá nhân

Giáo dục 4.0 cũng sẽ cho phép việc học tập trở nên cá nhân hóa cho sinh viên tùy theo khả năng của họ. Điều này có nghĩa là những sinh viên trên trung bình sẽ được thử thách với những nhiệm vụ khó khăn so với những sinh viên dưới trung bình. Điều này ngụ ý rằng sẽ có các quá trình học tập riêng cho mỗi học sinh. Nó chắc chắn sẽ có tác động tích cực vì nó sẽ cho phép sinh viên học theo tốc độ của họ. Điều này sẽ dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về các khái niệm và kết quả tổng thể tốt hơn. Nó cũng sẽ giúp giáo viên xác định điểm mạnh và điểm yếu của từng học sinh và hướng dẫn chúng phù hợp.

Lựa chọn công cụ giáo dục

Một phần của Giáo dục 4.0 sẽ là công nghệ / thiết bị được sử dụng bởi các sinh viên để có được một nền giáo dục. Mặc dù mỗi môn học đều có bộ kiến thức và thông tin riêng mà học sinh có thể nắm bắt, con đường đạt được kiến thức này có thể khác nhau. Điều này có nghĩa là các sinh viên sẽ có thể chọn các công cụ và kỹ thuật mà qua đó họ muốn có được kiến thức này. Các kỹ thuật như học tập kết hợp, BYOD (Mang theo thiết bị của riêng bạn) và các lớp học lật là một vài ví dụ về điều này.

Học tập dựa trên dự án

Nền kinh tế tự do đang trên đà phát triển và sẽ tiếp tục như vậy. Điều này có nghĩa là các sinh viên ngày nay sẽ cần phải thích nghi với phong cách học tập và làm việc dựa trên dự án. Họ sẽ cần trau dồi kỹ năng và học cách áp dụng và nhào nặn chúng theo tình huống. Vì vậy, học sinh nên được làm quen với học tập dựa trên dự án trong quá trình giáo dục trung học. Phần Giáo dục 4.0 này sẽ dạy cho họ các kỹ năng tổ chức, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng hợp tác, để họ có thể sử dụng hơn nữa trong sự nghiệp học tập cũng như việc làm.

Kinh nghiệm cụ thể theo lĩnh vực

Khi tích hợp công nghệ trong các lĩnh vực cụ thể tạo điều kiện hiệu quả hơn; chương trình giáo dục bây giờ sẽ chứa nhiều kỹ năng đòi hỏi kiến thức của con người và tương tác cá nhân. Điều này sẽ dẫn đến việc nhấn mạnh hơn vào việc truyền đạt kiến thức chuyên ngành cho các sinh viên trong các khóa học hiện có. Điều này có nghĩa là các trường sẽ cung cấp nhiều cơ hội hơn cho sinh viên để có được các kỹ năng trong thế giới thực có liên quan đến các cơ hội việc làm tiềm năng. Vì vậy, chương trình giảng dạy của nhà trường bây giờ sẽ bao gồm kiến thức môn học nâng cao có thể giúp sinh viên thực tập trong tương lai, các dự án, vân vân.

Phân tích dữ liệu

Đã có lúc các nhà phân tích sử dụng để thu thập và sắp xếp dữ liệu theo cách thủ công – điều này hiện được thực hiện thông qua việc sử dụng máy tính. Ngoài ra, máy tính cũng sẽ được sử dụng cho tất cả các loại phân tích thống kê – mô tả và phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng trong tương lai. Giáo dục 4.0 sẽ đào tạo sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết và sử dụng lý luận của con người để kiểm tra các mô hình và dự đoán xu hướng.

Thay đổi mô hình thi và đánh giá

Mô hình học tập của học sinh hiện tại là học vẹt, trong đó học sinh ghi nhớ một cách mù quáng thông tin được đưa ra trong chương trình giảng dạy và viết chúng trong các bài kiểm tra của họ. Với giáo dục 4.0, điều đó sẽ không còn là xu hướng nữa. Ở đây, điều cần thiết là phải hiểu rằng một câu hỏi và trả lời bằng sự hiểu biết của chính bản thân mình. Điều này có nghĩa là các đánh giá, như một phần của Giáo dục 4.0, sẽ không chỉ dựa trên các mẫu kiểm tra hiện tại. Nó sẽ được thực hiện bằng cách phân tích hành trình học tập của họ thông qua các dự án dựa trên kinh nghiệm thực tế và dựa trên kinh nghiệm hoặc các công trình thực địa.

Lớp học thông minh

Các trường học và cao đẳng đang chuyển sang các lớp học thông minh, nơi các khái niệm được giải thích với sự trợ giúp của các phương tiện trực quan. Đọc từ một cuốn sách chỉ dẫn đến ngoại suy. Để hiểu các khái niệm cơ bản và tìm hiểu chúng, người ta cần xem chính xác mọi thứ hoạt động như thế nào. Nó giống như, người ta không thể học mà không tiếp xúc đúng cách. Các lớp học thông minh đã giúp sinh viên dễ dàng học hỏi ngay cả những chủ đề khó nhất.

Với sự tích hợp của công nghệ trong trường học, việc giáo viên tham gia vào việc học bài học trở nên dễ dàng hơn. Trong các trường đại học, các giáo sư đang giảng dạy thông qua việc sử dụng các bài thuyết trình bởi vì học tập không chỉ là trong cách cuốn sách.

edX & MOOC

edX là một nền tảng kỹ thuật số cung cấp các khóa học trực tuyến ở cấp đại học. edX được tạo ra bởi Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vào năm 2012. Trong edX, có một số khóa học miễn phí có sẵn từ các trường đại học hàng đầu như Stanford, Harvard và MIT. Hãy tưởng tượng ngồi ở nhà và học các khóa học được cung cấp bởi các trường đại học hàng đầu. Họ cung cấp các khóa học trong một số ngành như lập trình, kinh doanh và khoa học, trong số những ngành khác.

MOOC là một phần mở rộng của edX. MOOC là viết tắt của Khóa học trực tuyến mở lớn. Trong thời đại số hóa này, đã đến lúc hệ thống giáo dục cũng trở thành kỹ thuật số. Trước đó khi mọi người muốn theo đuổi các khóa học từ xa, lựa chọn duy nhất là thông qua các khóa học tương ứng. Với MOOC xuất hiện, người ta có thể theo đuổi các khóa học trực tuyến trong rất nhiều lĩnh vực. Tất cả các tài liệu nghiên cứu cho MOOCs được cung cấp thông qua internet.

Học tập trực tuyến

Mọi người hẳn đã nghe nói về Khan Academy hoặc BYJU, hoặc Unacademy. Tất cả đều là những thương hiệu E-learning (học tập trực tuyến). Học tập điện tử là gì? Nói một cách đơn giản, học trực tuyến là học thông qua việc sử dụng các công nghệ điện tử – một khía cạnh khác của Giáo dục 4.0. Trong một lớp học gồm 40 sinh viên, tốc độ học tập của mỗi sinh viên là khác nhau. Một số nắm bắt mọi thứ trong một lần, nhưng một số mất thời gian. Nó có thể trở nên tẻ nhạt cho giáo viên để làm cho mọi học sinh hiểu một khái niệm ở cùng một tốc độ. Như một giải pháp cho vấn đề này, các thương hiệu giáo dục điện tử cung cấp chương trình giáo dục để truyền đạt kiến thức bên ngoài lớp học. Trong các ứng dụng hoặc nền tảng học tập điện tử này, có các bài giảng được các giáo viên tải lên, giải thích mọi khái niệm một cách chi tiết. Họ cũng tải lên các bài kiểm tra và câu hỏi thường xuyên để tạo sự hiểu biết tốt hơn cho các sinh viên. Không chỉ điều này, có những ứng dụng mà người ta có thể học cho các kỳ thi hàng đầu như UPSC hoặc NDA. Nếu bạn muốn học một cái gì đó và có sự nhiệt tình để có được kiến thức, những ứng dụng này chỉ là một cú nhấn chuột.

Kỳ thi tuyển sinh trực tuyến

Một chuyển đổi khác mà Giáo dục 4.0 đang mang lại là các bài kiểm tra và đánh giá được thực hiện. Đã đến lúc khi các kỳ thi được tổ chức thông qua các cổng trực tuyến. Ban đầu, kỳ thi tuyển sinh được tổ chức thông qua việc sử dụng bút và giấy.

Công nghệ đang tạo ra một sự khác biệt rất lớn trong hệ thống giáo dục. Một sự khác biệt tích cực! Việc học đã trở nên quá dễ dàng thông qua công nghệ và các phương tiện điện tử khác. Ngày nay, chúng ta có thể theo dõi mọi học sinh và mọi người học. Một người có thể học hỏi từ các giáo sư của các trường đại học hàng đầu chỉ bằng cách ngồi tại nhà của mình.

Tác động của công nghệ đối với ngành giáo dục sẽ không chỉ thay đổi cách truyền đạt mà còn cả cách học sinh nhận thức về giáo dục. Giáo dục 4.0, hay tương lai của giáo dục như nhiều người gọi nó, sẽ thay đổi phương pháp dạy-học để làm cho học sinh trong tương lai sẵn sàng. Đã đến lúc chứng kiến sự thay đổi này và khắc sâu nó trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta có thể tiến tới một thế giới tiến bộ, trí tuệ, hướng đến tri thức và sẵn sàng trong tương lai.

Kiến thức là một thứ mà mọi người đều muốn đạt được, thông qua công nghệ bây giờ chúng ta có thể học mọi thứ mọi lúc, mọi nơi. Mỗi thông tin chúng ta muốn đạt được đều trên internet. Chúng ta chỉ cần có đủ tò mò để học!

Công nghệ tương lai cũng đưa ra một số quan điểm triết học trong giáo dục

Việc đặt câu hỏi hay giải một bài toán đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ có công nghệ, giáo viên đang quyết định loại bỏ kiến thức học sinh cần để bật lên trong lực lượng lao động công nghệ đã bão hòa.

Trong khi đó các mô hình giáo dục trước kia tập trung vào việc cung cấp cho học sinh các kỹ năng cần thiết để biến chúng thành những lao động có tay nghề, giáo viên ngày nay quan tâm hơn đến việc dạy học sinh cách tự học.

Greenberg nói: “Mục đích thực sự của giáo dục là để não bộ tiếp nhận thông tin. Chúng tôi dạy cho học sinh cách tư duy, học tập và đánh giá nghiêm túc một tình huống.”

Trí tuệ nhân tạo sẽ đóng một vai trò quan trọng không thể tách rời

Hải quân Hoa Kỳ đã giới thiệu một hệ thống dạy kèm dựa trên AI được gọi là Education Dominance trong một trường công nghệ thông tin ở Pensacola. Hệ thống này hoạt động tương tự như một người dạy kèm, giám sát sự tiến bộ của từng học sinh, cung cấp đánh giá và kiểm tra.

Hải quân báo cáo rằng các học sinh làm việc với giáo viên dạy kèm kỹ thuật số đã có những bước tiến lớn trong giáo dục của họ và họ luôn đạt kết quả kiểm tra cao hơn so với những học sinh khác.

Nền tảng này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách các mô hình giáo dục có thể hoạt động trong vòng 15 năm tới: các máy tính hoạt động như những người dạy kèm cá nhân trong các lớp học với nhiều cách thức học tập đa dạng.

Thách thức từ những ngành nghề “không tên”

85% công việc thế hệ trẻ sẽ làm vào năm 2030 vẫn chưa xuất hiện trong thời điểm hiện tại là con số mà The Institute for the Future dự đoán. Ngoài ra, một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã đưa ra ước lượng rằng: trong giai đoạn 2015 – 2020, trung bình cứ 6 triệu vị trí việc làm mất đi sẽ có khoảng 2 triệu việc làm mới được tạo ra.

Xét về mặt khách quan, có thể thấy, một thị trường lao động đầy mới mẻ và tiềm năng đang chờ đón thế hệ tương lai. Tuy nhiên làm thế nào để đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng đúng các tiêu chí của những ngành nghề còn chưa hiện hữu lại là một thử thách lớn đối với người làm giáo dục.

4 năm đại học là điều kiện cần nhưng chưa đủ

“Hành trình sinh viên” được hoạch định sẵn trong 4, 6 hay 9 năm,… và kết thúc với tấm bằng cử nhân trên tay không còn là điều kiện đảm bảo cho một tương lai với công việc lý tưởng “học gì làm nấy”. Đây chính là thực trạng phổ biến trên thế giới khi một nghiên cứu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã chỉ ra rằng: chỉ có 27% sinh viên hiện đang làm việc theo đúng chuyên ngành họ đã học. Tại Việt Nam, con số ấy lớn hơn rất nhiều khi có đến 61% người tham gia khảo sát “Sinh viên mới ra trường cùng những cơ hội và thách thức trong bước đầu của sự nghiệp” do Tập đoàn Navigos thực hiện, cho biết: kiến thức được trường đào tạo và thực tế làm việc là khác biệt hoàn toàn.

Đào tạo chuyên ngành có những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, nguồn lao động tương lai cần chú trọng trang bị kỹ năng hơn là những kiến thức chuyên sâu và hẹp – những điều có thể dễ dàng bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Giáo dục tương lai cần bắt kịp thời đại

Trong Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Quốc tế (WISE) diễn ra tại New York tháng 9.2018 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong giáo dục nhận thức và tư duy “học tập suốt đời”, bởi trong tương lai kiến thức học được ở trường đại học sẽ bị lạc hậu rất nhanh. Vì vậy, chỉ khi có quan điểm học tập thường xuyên, tư duy học tập suốt đời thì người lao động mới có thể thích ứng được với sự biến đổi của nghề nghiệp tương lai.

Mô hình giáo dục truyền thống, chạy theo bằng cấp hay tiêu chuẩn chung của xã hội sẽ không còn nhiều giá trị. Thế hệ tương lai cần có định hướng giáo dục thích hợp để khai phá và phát triển giá trị của từng cá nhân, mà ở đó, vai trò của phụ huynh là vô cùng quan trọng. Bạn sẽ làm gì để giúp con thích ứng với những thay đổi sắp diễn ra?

Giáo dục trong tương lai ở Việt Nam

Khi nói đến giáo dục trong tương lai tức là nói đến giáo dục trong một thời kì mà công nghệ thông tin xâm nhập rất mạnh vào giáo dục. Sự xâm nhập này có thể tạo ra một số thay đổi lớn và những xu thế sau:

Cá nhân hóa triệt để trong dạy học (Personalized Learning)

Dạy học hướng đến sự phát triển của mỗi cá nhân là mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục. Với mục tiêu như vậy quá trình dạy học phải có tính phân hóa. Sự phân hóa trong dạy học trong các nhà trường cho đến thời điểm này thường mới chỉ thực hiện ở mức tổ chức dạy học phù hợp với năng lực và nhu cầu của những nhóm người học (ví dụ như chia học sinh thành các ban) mà chưa phải là hướng đến từng cá nhân người học. Ở mức độ phân hóa sâu hơn người ta đã cho mỗi học sinh lựa chọn một số môn học. Sự phân hóa như vậy đã hướng nhiều hơn đến các cá nhân nhưng vẫn chỉ có rất ít sự lựa chọn cho mỗi người học. Trong tương lai nhờ sụ hỗ trợ của công nghệ số quá trình dạy học sẽ được phân hóa tới mức “cá nhân hóa triệt để”. Các chương trình học trên máy tính sẽ cho phép mỗi học sinh chọn môn học, chọn một số phần của nội dung môn học,  chọn cách thức, các kĩ thuật, công cụ học và cả thời gian học phù hợp với bản thân để đạt được chuẩn chung của mỗi môn học. Mỗi học sinh cũng sẽ được yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ riêng để đánh giá được sự tiến bộ của bản thân.

Không gian học linh hoạt và xu hướng học ở nhà (Home schooling)

Vì việc học có thể diễn ra mọi nơi và mọi lúc nên các nhà trường với ý nghĩa vật chất (các ngôi nhà và khuôn viên với kiến trúc xây dựng cụ thể) trong tương lai không còn như trước. Ở nhiều nước người ta dự báo về tình trạng “no physical campuses” (không còn các trường học truyền thống nữa) và học sinh có thể được lựa chọn học ở những nơi thích hợp nhất. Trong tình hình như vậy có một xu thế nổi lên là “Học ở nhà” (Home schooling). Ngay từ những thập niên cuối thế kỉ 20 xu hướng home schooling đã phát triển ở Mỹ và một số nước châu Âu. Nhiều cha mẹ không muốn cho con tới trường khi phát hiện ra rằng trong cặp của các học sinh ở trường có cả súng và bao cao su. Họ muốn con cái được học ở nhà do cha mẹ hoặc thuê gia sư dạy theo các chương trình của nhà trường. Một số bang ở Mỹ cho phép kiểu học như vậy. Một số nơi thì còn e ngại rằng liệu cha mẹ có đủ kiến thức để dạy con theo các chương trình của nhà trường. Ngày nay và nhất là trong tương lai gần nhờ các công nghệ số trong dạy học những mối lo ngại này không còn nữa. Trẻ em ở nhà với máy tính hay điện thoại di động cũng có thể tiếp cận với những nguồn tri thức phong phú, được nghe những bài giảng và có thể tương tác với những người dạy có trình độ cao. Một nghiên cứu về Home schooling cho biết ở Mỹ hiện nay có trên 2,5 triệu trẻ em, (chiếm tỉ lệ 4% trẻ em ở Mỹ ) là những Home schooler. Con số này cũng phát triển ở một số quốc gia Châu Âu. Người ta chỉ ra một số thuận lợi của home schooling:

Chi phí rẻ cho các gia đình
Tâm trạng thoải mái cho trẻ
Sự gắn bó nhiều hơn của trẻ đối với gia đình.
Mong muốn về home shooling đã xuất hiện ở Việt nam trong một số năm gần đây chủ yếu tại Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh và thường ở những gia đình mà các cha mẹ đã từng sống làm việc ở nước ngoài và ở cả những gia đình mà người ta không còn đặt quá nhiều niềm tin vào sự bình yên của các nhà trường. Mặc dù hiện nay chúng ta chưa chấp nhận và chưa có một chủ trương nào về việc này nhưng xu thế học ở nhà sẽ phát triển ở Việt nam trong nhiều năm tới khi mà công nghệ số làm thay đổi cách học truyền thống và việc học ở nhà thực sự có những ưu điểm. Chúng ta không thể không xem xét tới những nguyện vọng như vậy trong tương lai.

Cơ hội thực hiện những tư tưởng tích cực của giáo dục học

Đã từ nhiều năm qua những tư tưởng tích cực của giáo dục thường chỉ được nhắc đến trong các cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học như là những khẩu hiệu (ví dụ “Học sinh là trung tâm của quá tình dạy học” , dạy học khám phá, dạy học tương tác…) nhưng thực tiễn dạy học đã không diễn ra theo đúng ý nghĩa của những tư tưởng này. Rồi đây học với công nghệ thông tin (CNTT) người học phải thực sự khám phá kiến thức với sự trợ giúp và hướng dẫn của giáo viên và do đó họ thực sự được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học. Bản chất của Dạy Học sẽ trở về đúng nghĩa của nó, tức là dạy học là dạy cách học, dạy cách khám phá kiến thức. Lí thuyết tương tác trong dạy học (interractive learning) đã từng chỉ được hiểu ở mức độ đơn sơ và hình thức, tức là chỉ tạo ra những hợp tác đơn giản trong lớp học. Giờ đây ngồi trước máy tính hay điện thoại di động (ĐTDĐ) học sinh thực hiện những chia sẻ, trao đổi thông tin liên tục, tức là tương tác thực sự với cả ba thành phân củả quá trình dạy học: Người học – Người dạy – Môi trường (trong đó có các tài liệu học). Lí thuyết kết nối (connectivism) giờ đây sẽ được vận dụng thực sự trong các qúa trình  học với công nghệ số: kết nối các nguồn tri thức; kết nối các thành phần của quá trình học (người dạy – người học – tài liệu).

Như vậy nhờ sự xâm nhập mạnh của CNTT các tư tưởng dạy học tích cực vốn rất khó thực hiện trong khuôn khổ các lớp học truyền thống chật hẹp, với thời gian hạn chế  của một tiết học và với  người giáo viên đóng vai trò nguồn cung cấp tri thức duy nhất… sẽ được thể hiện thực sự trong quá trình dạy học với công nghệ số.

Còn có thể nói đến rất nhiều ưu thế cũng như xu thế mà CNTT mang đến cho giáo dục. Tuy nhiên cần lưu ý rằng trong nhiều bài nghiên cứu về CNTT trong giáo dục thường thấy có những bình luận khá giống nhau, đại thể như là: “It is believed that ICT have possitive effect on students’ achievement” (Được tin rằng CNTT có ảnh hưởng tích cực tới kết quả học của học sinh), hoặc là “We believe that  ICT empower our students” (Chúng ta tin là CNTT làm tăng cường khả năng của học sinh của chúng ta). Đó chỉ là niềm tin và hầu như tất cả chúng ta đều tin như vậy. Phải thừa nhận là  đến thời điểm này trên thế giới chưa có những nghiên cứu đủ sâu đề đo được, xác định được những thay đổi cụ thể về người hoc nhờ CNTT. Giáo sư Greenberg, tác giả của bài viết “Education in digital age” đã viết: “Thành thực mà nói chúng ta chưa có những chứng cứ cụ thể để khẳng định rằng công nghệ thực sự cải thiện giáo dục. Chúng ta chỉ lạc quan một cách cẩn trọng rằng công nghệ đang có những tác động rõ nét với giáo dục”.

Ở Việt Nam lại càng chưa có những nghiên cứu cụ thể để khẳng định về tác động của CNTT đến kết quả học của người học. Chúng ta cũng chỉ có niềm tin lạc quan về những gì CNTT mang đến cho giáo dục. Tuy nhiên bên cạnh niềm tin vào những yếu tố tích cực cũng cần tỉnh táo để nhận thức đươc những thách thức và những bất lợi có thẻ xảy ra trong giáo dục ở tương lai.

Đa dạng trong không gian và thời gian.

Học sinh sẽ được học ở nhiều thời điểm, địa điểm khác nhau. Các công cụ eLearning cung cấp các tính năng học từ xa, tự học. Các mô hình lớp học sẽ được đảo ngược, có nghĩa là học sinh sẽ học trước lý thuyết tại nhà, sau đó phần thực hành sẽ được tiến hành trên lớp dưới sự giám sát trực tiếp của giảng viên.

Học tập dựa trên trình độ cá nhân

Học sinh sẽ được học với những tài liệu tương thích với khả năng của mình. Có nghĩa là những học sinh có trình độ khá sẽ được thử sức ở những bài tập khó hơn, tương xứng với mỗi cấp độ. Học sinh nào gặp khó ở một môn nào đó sẽ có nhiều cơ hội để thực hành cho đến khi đạt được mức độ nhất định. Điều này tạo nên một trải nhiệm học tập chủ động hơn và sẽ làm tăng thêm sự tự tin cho học sinh. Hơn nữa là giáo viên sẽ dễ dàng phân loại được học lực để tiện cho việc hỗ trợ và giảng dạy

Trường học tương lai sẽ thế nào trong 100 năm tới?

Các chuyên gia đã đưa ra giả thiết, công nghệ sẽ mang lại những thay đổi vĩ đại, nhất là việc giảng dạy trong 100 năm tới.

Mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên sẽ thay đổi

Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn nhiều hơn là nắm giữ tri thức. Học sinh hoàn toàn tự chủ, tự học theo cách mà họ cảm thấy phù hợp nhất. Trong tương lai, nhà tuyển dụng có thể không quan tâm đến bằng cấp mà xem xét nhiều hơn về nội dung chương trình học và cách thức giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.

Internet có ở mọi nơi với tốc độ nhanh không tưởng

Học sinh được kết nối thông tin trên khắp thế giới trong không gian ảo và bất kỳ ai cũng có thể đưa ra yêu cầu với cộng đồng toàn cầu để giúp giải quyết một vấn đề.

Giáo viên có thể dạy từ mọi nơi trên thế giới nhờ công nghệ ảnh ảo 3 chiều và kính thực tế ảo

Các thông tin xuất hiện ở khắp mọi nơi

Học sinh sẽ bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức liên tục, quan trọng là phải hiểu điều gì cần thiết và cốt yếu.

Học sinh trong mỗi lớp được tách riêng theo trình độ và kỹ năng

Do số lượng giáo viên phong phú và không bị giới hạn về không gian giảng dạy nên các lớp sẽ có lượng học sinh ngày càng ít hơn, tạo ra một quá trình giảng dạy chuyên sâu.

Bút, giấy, bảng hay phấn chỉ còn trong ký ức và hoàn toàn được thay thế bằng bảng điện tử cảm ứng

Máy in 3D trên mọi chất liệu, máy cắt laser có mặt ở khắp nơi

Điều này giúp học sinh làm các mô hình thí nghiệm hay bài tập thủ công một cách dễ dàng.

Giờ học sẽ sinh động hơn nhờ các hình ảnh 360, kính thực tế ảo, ảnh ảo 3 chiều

Tài liệu các môn học sẽ vì thế mà sống động hơn nhiều. Một giáo viên tiếng Tây Ban Nha có thể đưa cả lớp qua Mexico City để gặp dân bản xứ và thực hành hội thoại nhờ kính thực tế ảo. Giờ học Địa lý hay Thiên văn học, cả dải Ngân Hà sẽ được hiện hình quanh học sinh nhờ công nghệ hologram.

Mỗi học sinh đến trường đều sẽ có một robot đi theo giúp việc

Đó là những viễn cảnh không có gì là quá xa vời khi cuộc sống được hỗ trợ bởi công nghệ.

Cẩm nang dạy học

Tham khảo thêm: