Sử dụng Zoom meeting trên thiết bị Mac OS

Giới thiệu

Do tính bảo mật và quyền được tăng cường với Mac OS 10.14 Mojave và 10.15 Catalina, Nên để sử dụng zoom meeting hiệu quả trên Mac Os bạn sẽ được nhắc cấp phép cho ứng dụng khách Zoom desktop và ứng dụng Zoom client sử dụng micrô và máy ảnh. Trên Mac OS 10.15 Catalina, ghi màn hình cũng sẽ cần được ủy quyền. Bạn cũng sẽ được nhắc cho phép ứng dụng khách Zoom meeting trên desktop để cho phép người khác điều khiển từ xa màn hình của bạn. Bạn có thể nhấp vào OK trong lần yêu cầu đầu tiên và bạn sẽ có thể sử dụng micrô và máy ảnh của mình ở chế độ Thu phóng.

Nếu bạn không cho phép truy cập Thu phóng trong lần nhắc đầu tiên này hoặc quyền truy cập máy ảnh, micrô và điều khiển từ xa bị vô hiệu hóa, bạn sẽ cần phải vào Tùy chọn Hệ thống Hệ điều hành của mình để cho phép truy cập.

Điều kiện tiên quyết

 • OS 10.14 trở lên
 • Quyền truy cập của Quản trị viên Hệ điều hành

Lưu ý : Nếu bạn nâng cấp Zoom meeting Mac Os của mình lên Mojave hoặc Catalina, hãy giữ bàn phím và chuột được kết nối với máy tính cho đến khi bạn mở Zoom và cho phép truy cập vào máy ảnh và micrô. Bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị hệ điều hành cho máy tính.  

Hướng dẫn

Quyền đối với máy khách Zoom trên máy tính để bàn

Ứng dụng khách Zoom Desktop có thể yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào các quyền sau, tùy thuộc vào các tính năng bạn đang truy cập trong Zoom: 

 • Camera– Để chia sẻ video của bạn trong một cuộc họp hoặc hội thảo trên web
 • Micrô – Để kết hợp âm thanh máy tính trong cuộc họp hoặc hội thảo trên web
 • Screen Recording (chỉ dành cho Mac OS 10.15 Catalina) – Để chia sẻ màn hình của bạn trong một cuộc họp hoặc hội thảo trên web
 • File and Folder (chỉ dành cho Mac OS 10.15 Catalina) – Để chia sẻ và lưu tệp từ trò chuyện trong cuộc họp hoặc hội thảo trên web, cũng như ghi cục bộ vào máy tính của bạn.
 • Accesibility – Để cho phép điều khiển từ xa trong cuộc họp

Quyền đối với ứng dụng khách web Thu phóng

Khi tham gia từ trình duyệt web bằng ứng dụng khách Zoom Web , bạn cần đảm bảo trình duyệt của mình được phép truy cập các quyền sau, tùy thuộc vào tính năng bạn đang truy cập trong Zoom: 

 • Camera – Để chia sẻ video của bạn trong một cuộc họp hoặc hội thảo trên web
 • Micrô – Để kết hợp âm thanh máy tính trong cuộc họp hoặc hội thảo trên web
 • Screen Recording (chỉ dành cho Mac OS 10.15 Catalina) – Để chia sẻ màn hình của bạn trong một cuộc họp hoặc hội thảo trên web

Quyền đối với Phòng thu phóng

Ứng dụng Phòng thu phóng có thể yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào các quyền sau, tùy thuộc vào tính năng bạn đang truy cập: 

 • Camera – Để chia sẻ video của bạn trong một cuộc họp hoặc hội thảo trên web
 • Micrô – Để kết hợp âm thanh máy tính trong cuộc họp hoặc hội thảo trên web

Quyền chỉnh sửa

 1. Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 2. Nhấp vào System Preferences .
 3. Nhấp vào Security & Privacy.

Chọn tab  Privacy

Nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở góc dưới cùng bên trái của cửa sổ Bảo mật & Quyền riêng tư.

Nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị viên hệ điều hành của bạn.

Nhấp vào Unlock .

Nhấp vào quyền mà bạn cần thay đổi: Camera, Micro, Screen RecordingFiles and Folders hoặc Accessibility..

Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh zoom.us và / hoặc Zoom Meeting.
Lưu ý : Đối với địa phương ghi trên Catalina, bạn cần phải nhấp vào hộp kiểm cho ít nhất là Documents Folder tùy chọn dưới zoom.us .

Một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu bạn khởi động lại ứng dụng Zoom hoặc ứng dụng Zoom Rooms.

Nếu bạn cần cho phép các quyền khác, hãy nhấp vào Later. Lặp lại các bước 7 và 8 cho bất kỳ quyền bổ sung nào bạn cần bật.

Khi bạn đã cho phép tất cả các quyền cần thiết, hãy nhấp vào Quit Now . 

Mở lại Zoom và bây giờ bạn sẽ có toàn quyền truy cập.

Trên đây là một vài hướng dẫn nhanh, giúp bạn sử dụng Zoom meeting một cách thuận lợi tren Mac Os

Tham khảo thêm

Cẩm nang dạy học