Phương pháp dạy học phát triển năng lực môn tin học – Tiểu học

Nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn Tin theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giáo viên Tin học thường xuyên giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm qua các buổi sinh hoạt nhóm, qua các tiết dạy thực tế tại trường và các tiết dạy Hội giảng – Hội thi giáo viên giỏi thường niên. Trong bài viết này cẩm nang dạy học sẽ chia sẻ với thầy cô một tài liệu rất hữu ích, hãy cùng tham khảo và chia sẻ nhé.

Dưới dây là nội dung tóm tắt của tài liệu.

Chủ đề 1. Tìm hiểu định hướng chung về phương pháp dạy học trong môn Tin học ở Tiểu học

phương pháp dạy học

Mục tiêu

  • Mục tiêu của HĐ này là giúp các thầy/cô cơ hội để trao đổi, thảo luận để:
  • Biết được những căn cứ để xác định PP GD trong môn Tin học nói chung và ở tiểu học nói riêng.
  • Hiểu được định hướng chung về PP GD trong môn Tin học nói chung và ở tiểu học nói riêng.

1.1. Yêu cầu hoạt động

Các thầy cô hãy thảo luận theo nhóm để thực hiện các yêu cầu sau:
1) Bảng dưới đây cho trước các căn cứ để lựa chọn các PPDH phù hợp trong môn Tin học ở tiểu học. Theo thầy/cô, PPDH nào sau đây thỏa mãn được các căn cứ đó và giải thích tại sao: DH phân hóa, DH tích cực, DH tích hợp, DH theo dự án, DH trải nghiệm.

2) Ngoài các PPDH đã chọn trên đây, thầy/cô hãy đề xuất những PP và kĩ thuật
DH khác (nếu có).

3) Chọn giáo án của một bài trong chủ đề “Máy tính trong cuộc sống quanh ta” (lớp 3) (đi kèm tài liệu này) và cho biết các HĐ học của bài học đó đã sử dụng các mẫu DH nào? Đưa ra nhận xét, đánh giá hoặc đóng góp bổ sung (nếu có).

4) Chọn giáo án của một bài trong chủ đề “Tạo bài trình chiếu” (lớp 4) (đi kèm tài liệu này) và cho biết các HĐ học của bài học đó đã sử dụng các mẫu DH nào? Đưa ra nhận xét, đánh giá hoặc đóng góp bổ sung (nếu có).

1.2 Nội dung cần tìm hiểu

Định hướng về PP GD của CT môn học ở các cấp học

a) Định hướng chung

(i) Áp dụng các PPDH tích cực, coi trọng DH trực quan và thực hành. Khuyến khích sử dụng PPDH theo dự án để phát huy NL làm việc nhóm, NL tự học và tính chủ động của HS.

(ii) Tùy theo nội dung bài, ở mỗi HĐ, lựa chọn hình thức tổ chức DH phù hợp.

(iii) Gắn nội dung KT với các vấn đề thực tế, yêu cầu HS không chỉ đề xuất giải pháp cho vấn đề mà còn phải biết kiểm chứng hiệu quả của giải pháp thông qua sản phẩm số.

(iv) Chú ý thực hiện DH phân hóa.

Ở cấp Tiểu học, cần tổ chức các HĐ đa dạng để phát huy, khuyến khích được các khả năng và sở thích khác nhau của HS trong sử dụng máy tính.

b) Vận dụng PP và hình thức tổ chức DH phù hợp với những bài học khác nhau GV cần linh hoạt vận dụng PP và hình thức tổ chức DH sao cho phù hợp với đặc thù của mỗi bài học.

Các nội dung cần thực hành, chẳng hạn như một số nội dung thuộc chủ đề B “Mạng máy tính và Internet” hoặc chủ đề E “Ứng dụng tin học” nên được tổ chức tại phòng máy tính để HS có điều kiện thao tác trên phần mềm hay quan sát các thiết bị phần cứng. Rõ ràng là PPDH thực hành phù hợp cho những nội dung này.

Các nội dung chứa đựng nhiều KT lí thuyết, chẳng hạn một số nội dung thuộc chủ đề F “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” phù hợp với tổ chức tiết dạy ở phòng học lí thuyết để GV có điều kiện tổ chức các HĐ cho HS thực hiện các thao tác tư duy, kiến tạo nên tri thức. GV có thể giảng giải những KT khó về thuật toán. Tuy nhiên, phải tránh lối truyền thụ một chiều, GV nên chuẩn bị những hình ảnh, đoạn video hay số liệu minh họa hấp dẫn và có tính thuyết phục để bài giảng thêm sinh động.

Nhìn chung, nhiều nội dung thuộc các chủ đề D “Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số”, Chủ đề E “Ứng dụng tin học” hay Chủ đề C “Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin” có thể đạt hiệu quả hơn với PPDH dự án.

Thầy cô có thể download tài liệu Sử dụng Phương pháp dạy học phát triển năng lực môn tin học ở Tiểu học bản đầy đủ TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021

Tổng hợp: Thùy Anh