Khắc phục lỗi trong Zoom, mã lỗi 5000, 5003, 5004, 104101->104118

Khắc phục lỗi trong zoom khi xảy ra lỗi 5000, 5003, 5004

  1. Nếu mạng của bạn sử dụng tường lửa hoặc proxy, hãy kiểm tra cài đặt tường lửa và proxy của bạn 
  2. Nếu như máy bạn cài đặt phần mềm chống vi-rút như McAfee Web Protection hoặc AVG có thể chặn kết nối với Zoom, vui lòng vô hiệu hóa dịch vụ và thử lại.
  3. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để đảm bảo bạn có thể kết nối với các dịch vụ của Zoom

Nếu vẫn còn tồn tại vấn đề, bạn có thể gửi  yêu cầu đến Zoom để được giải đáp và hướng dẫn xử lý.

Khắc phục lỗi trong zoom các lỗi 104101 đến 104118

Lỗi này cũng đến do kết nối với máy chủ. Cách khắc phục tương tự lỗi 5000, 50003, 5004

  1. Nếu mạng của bạn sử dụng tường lửa hoặc proxy, hãy kiểm tra cài đặt tường lửa và proxy của bạn 
  2. Nếu như máy bạn cài đặt phần mềm chống vi-rút như McAfee Web Protection hoặc AVG có thể chặn kết nối với Zoom, vui lòng vô hiệu hóa dịch vụ và thử lại.
  3. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để đảm bảo bạn có thể kết nối với các dịch vụ của Zoom

Nếu vẫn còn tồn tại vấn đề, bạn có thể gửi  yêu cầu đến Zoom để được giải đáp và hướng dẫn xử lý

Trên đây là một số những chi sẻ ngắn gọn giúp các bạn và thầy cô có thể khắc phục lỗi trong zoom một cách nhanh chóng.

Tham khảo từ zoom.us.