Tìm kiếm, tham gia nhóm trên Microsoft Teams đơn giản

Bạn muốn tìm nhóm và tham gia vào các nhóm trên Microsoft Teams nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm kiếm, tham gia nhóm trên Microsoft Teams đơn giản. Hãy cùng cẩm nang dạy học tìm hiểu nhé.

Bài hướng dẫn được thực hiện trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại iPhone X. Bạn có thể thực hiện các bước tương tự với các máy tính hệ điều hành Windows và điện thoại Android.

1. Cách tìm kiếm, tham gia nhóm trên Microsoft Teams bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào biểu tượng Nhóm ở góc bên trái > Chọn Tham gia nhóm hoặc tạo nhóm.
  • Nhập tên hoặc mã nhóm vào khung tìm kiếm.
  • Nhấn Enter để tìm nhóm > Chọn Tham gia nhóm.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào biểu tượng Nhóm ở góc bên trái > Chọn Tham gia hoặc tạo nhóm.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào biểu tượng Nhóm ở góc bên trái > Chọn Tham gia hoặc tạo nhóm

Bước 2: Sẽ có 2 cách tìm nhóm để bạn lựa chọn:

Nếu bạn tìm nhóm bằng mã, bạn chỉ cần nhập mã nhóm vào ô Nhập mã.

Nếu bạn tìm nhóm bằng mã, bạn chỉ cần nhập mã nhóm vào ô Nhập mã

Nếu bạn tìm nhóm bằng tên, bạn chỉ cần nhập tên nhóm vào ô Tìm kiếm nhóm.

Nếu bạn tìm nhóm bằng tên, bạn chỉ cần nhập tên nhóm vào ô Tìm kiếm nhóm

Bước 3: Nhấn Enter để tìm nhóm > Chọn Tham gia nhóm.

Nhấn Enter để tìm nhóm > Chọn Tham gia nhóm

2. Cách tìm kiếm, tham gia nhóm trên Teams bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng.
  • Chọn Tham gia nhóm bằng mã.
  • Nhập mã nhóm vào khung tìm kiếm > Chọn Tham gia.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Tham gia nhóm bằng mã.

Chọn Tham gia nhóm bằng mã

Bước 3: Nhập mã nhóm vào ô Nhập mã > Chọn Tham gia.

Nhập mã nhóm vào ô Nhập mã > Chọn Tham gia

Lưu ý: Phiên bản Microsoft Teams trên điện thoại chỉ hỗ trợ việc tìm nhóm bằng mã nhóm.

Tham khảo thêm: