Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

Việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

điều chỉnh nội dung dạy học

Theo đó, 10 môn học sẽ điều chỉnh nội dung gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Nguyên tắc là tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành; tích hợp một số nội dung thành các chủ đề; điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục.

“Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; đọc thêm; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự làm; khuyến khích học sinh tự thực hiện”, công văn nhấn mạnh.

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại, Bộ GDĐT yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842 (năm 2011) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp THPT và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Căn cứ vào CT GDPT hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học mới, Sở GDĐT các tỉnh sẽ chỉ đạo cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.

Chi tiết công văn và hướng điều chỉnh nội dung các môn học trong file đính kèm./.

CV 3280 Hướng dẫn điều chỉnh NDDH:

Điều chỉnh nội dung môn Toán:

Điều chỉnh nội dung môn Tin học:

Điều chỉnh nội dung môn Vật lý:

Điều chỉnh nội dung môn Ngữ văn:

Điều chỉnh nội dung môn Hóa học:

Điều chỉnh nội dung môn Sinh học:

Điều chỉnh nội dung môn GDCD:

Điều chỉnh nội dung môn Lịch sử:

Điều chỉnh nội dung môn Địa lý:

Điều chỉnh nội dung môn Công nghệ:

Tham khảo thêm:

Quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

Tổng hợp: Billy Nguyễn

Nguồn: https://moet.gov.vn/