Hướng dẫn bật tắt Class Insights trong Teams

Với việc sử dụng Class Insight trong Microsoft Team, thầy cô có thể truy cập dữ liệu phân tích về mức độ tham gia và hiệu suất của học sinh. Truy xuất thông tin chi tiết về lớp thu thập hoạt động của học sinh trong các nhóm, như điểm số, các hoạt động trên bài tập được giao, giao tiếp và cộng tác trên nhóm …

Class Insights được hỗ trợ trong các gói Microsoft 365 cho giáo dục A1, A3 và A5. 

Quyền hạn

Giáo viên có thể dễ dàng thêm Class Insight vào tab trong một kênh của lớp (nhóm) trong Microsoft Teams

  • Tài khoản của thầy cô phải là giấy phép (license) dành cho giáo viên và phải là Owner của nhóm thì mới có thể thêm tab Insights vào kênh
  • Học sinh (giấy phép học sinh) không có quyền thêm tab Insights và kênh ngay cả khi là chủ sở hữu của nhóm.
  • Class Insights sẽ phản ánh toàn bộ các hoạt động của các thành viên trong nhóm (không bao gồm chủ sở hữu)

Thu thập dữ liệu lớp học

Microsoft Teams thu thập các thông tin chi tiết về lớp khi công cụ phân tích giáo dục (Education Analytics) được bật. Dữ liệu được thu thập từ hoạt động của nhóm trong Teams chỉ dùng để thống kê phân tích và hiển thị các thông tin về hoạt động phục vụ cho việc dạy và học.

Theo mặc định, công cụ Education Analytics được bật sẵn.

Hiện tại, dữ liệu này được lấy từ các lĩnh vực hoạt động sau đây của học sinh và giáo viên trong các nhóm lớp: 

Nội dung thu thập Dữ liệu giáo viên thu thậpDữ liệu sinh viên thu thập
Bài tập Tạo, gán, cập nhật và trả lại bài tập Mở và trả bài tập trên lớp 
Tham gia kênh Truy cập kênh, tạo bài đăng, trả lời và vote bài đăng (không bao gồm nội dung trò chuyện) Truy cập kênh, tạo bài đăng, trả lời và vote bài đăng (không bao gồm nội dung trò chuyện)
Các tập tinDown load, up load, truy cập, sửa đổi, nhận xét và chia sẻ tệp (không bao gồm nội dung bên trong tệp)  Down load, up load, truy cập, sửa đổi, nhận xét và chia sẻ tệp (không bao gồm nội dung bên trong tệp)  

Hiệu suất và độ tin cậy

Class Insights được thiết kế để xử lý một khối lượng lớn dữ liệu được thu thập từ hoạt động của nhóm trong Microsoft Teams với với hiệu suất cao, tối ưu và bảo mật tốt

Quá trình thu thập dữ liệu diễn ra trên các máy chủ riêng biệt. Vì vậy khi thầy cô cài đặt tab Class Insights vào nhóm cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng hoặc băng thông mạng cho giáo viên và học sinh khi sử dụng các chức năng khác trong Microsoft Teams

Cách xóa dữ liệu đã thu thập

Education Analytics lưu trữ các hoạt động của học sinh và giáo viên được thực hiện trong một nhóm lớp. Dữ liệu này được coi là tập dữ liệu được thu thập và do đó sẽ không tự động bị xóa khỏi dịch vụ khi tài khoản người dùng của học sinh hoặc giáo viên bị xóa hoặc ngừng kích hoạt.

Lưu ý:  Xóa dữ liệu có tác động tiêu cực đến khả năng của phân tích của Insights trong quá trình phân tích sự tham gia và các hoạt động của nhóm lớp theo thời gian. 

  • Tạo một ticket hỗ trợ tại đây . Vé hỗ trợ phải nêu rõ yêu cầu về hoạt động GDPR Delete DSR và chứa ID object của người dùng sẽ bị xóa.
  • Sau khi Submit, ticket hỗ trợ sẽ nằm trong hàng đợi trong một tuần để đáp ứng chính sách và tuân thủ duy trì tối thiểu. Thầy cô có cơ hội để hủy bỏ hoạt động (yêu cầu) trong thời gian này.
  • Sau một tuần, nhóm Education Analytics sẽ bắt đầu thực hiện để tất cả dữ liệu liên quan đến ID người dùng sẽ bị xóa khỏi dịch vụ. Bộ phận hỗ trợ của Microsoft giám sát vé ICM và sẽ thông báo cho thầy cô sau khi quá trình xóa hoàn tất, không quá 28 ngày.

Tắt và bật Insights bằng cách sử dụng School Data Sync (SDS)

Đồng bộ dữ liệu trường học – School Data Sync (SDS) giúp tự động hóa quá trình nhập và đồng bộ hóa dữ liệu Hệ thống thông tin học sinh – Student Information System (SIS) với Office 365.

Việc sử dụng Class Insights không yêu cầu sử dụng SDS. Tuy nhiên, thầy cô có thể chọn từ chối Education Analytics bất cứ lúc nào bằng cách tắt bật tắt trong Admin CenterTrung tâm quản trị SDS trong Setting > Manage Educaction Analytics

Theo mặc định, Education Analytics và Class Insights được bật sẵn . Khi bạn chọn không tham gia Analytics, Microsoft Teamssẽ xóa tất cả dữ liệu được thu thập cho tab Class Insights chi tiết về lớp. Khi thầy cô bật lại Analytics thì quá trình thu thập thông tin lại được bắt đầu từ thời điểm bật.

Tham khảo thêm: Thống kê hoạt động lớp học trong Microsoft Teams với Class Insights

Billy Nguyễn