Cách sửa một số lỗi thường gặp trong Classin

01. Sửa lỗi không thể giám sát (monitor) các lớp học trong Classin

Nếu bạn gặp phải các vấn đề khi không thể nhấn “Enter” để vào giám sát các lớp học, hoặc khi vào giám sát các lớp trên ClassIn thì không thể nhìn thấy hay nghe thấy, bạn có thể xử lý lỗi này bằng cách chọn “Software Registration Fix”

Lưu ý: Tính năng này không có sẵn ClassIn chạy hệ điều hành Mac OS và ứng dụng ClassIn trên điện thoại thông minh.

02. Sửa lỗi không hiển thị tiết học trong Classin

Nếu bạn chắc chắn rằng tiết học đấy đã lên lịch và bạn đăng nhập vào đúng tài khoản, nhưng vẫn không nhìn thấy lịch học hiển thị trên ClassIn, bạn có thể làm theo cách dưới đây.

03. Báo cáo lịch sử phần mềm – Software Log Report

Nếu bạn gặp phải một vấn đề và không tìm thấy cách giải quyết trong hướng dẫn của ClassIn, bạn có thể xuất Báo cáo lịch sử phần mềm và gửi cho đội ngũ kỹ thuật của ClassIn hỗ trợ xử lý.

Lưu ý: Tính năng này không hỗ trợ trên thiết bị di động.

04. Sửa lỗi Driver phần cứng của Microphone, Camera và Speaker

Nếu các thiết bị nghe, nhìn, và thu âm gặp các vấn đề, mà bạn đã làm mọi cách vẫn chưa thể xử lý được. Hãy thử sử dụng tính năng Hardware Driver Repair.

Lưu ý: Tính năng này không hỗ trợ trên Mac OS và điện thoại thông minh. Bạn cần phải khởi động lại máy tính PC để hoàn thành việc sửa lỗi.

05. Sửa lỗi CloudDisk hay Courseware không thể tải bình thường

Nếu bạn gặp các vấn đề về việc tải các File trên Cloud Disk, bạn có thể thử Clear Cache File.

Tham khảo thêm

Cẩm nang dạy học