Bộ Giáo dục hướng dẫn: giáo án, kế hoạch mẫu 5512 chỉ để tham khảo

Ngày 23/6, Bộ Giáo dục ban hành văn bản số 2613/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022, thực hiện giáo án, kế hoạch mẫu 5512.

Cụ thể, về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đối với lớp 6, công văn này ghi rõ: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512).

Các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, Kế hoạch giáo dục của giáo viên, Kế hoạch bài dạy (giáo án).

Ngày 23/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2613/BGDĐT-GDTrH (ảnh chụp tài liệu)

Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên (hoàn thiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy (giáo án) đã được xây dựng và thực hiện từ các năm học trước).

Trước đó, ngày 18/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Công văn số 5512 có 4 phụ lục kèm theo về Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn; Khung kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn; Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên; Khung kế hoạch bài dạy (giáo án).

Chủ đề về giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH đã có khá nhiều bài phân tích của các thầy cô giáo được Tạp chí Giáo dục Việt Nam đăng tải trong những tháng vừa qua nhằm phản ánh về những bất cập trong việc thực hiện các mẫu kế hoạch bài dạy (giáo án) theo 4 phụ lục mà Công văn này hướng dẫn.

Tuy nhiên, phải đến loạt bài phản biện trong những ngày gần đây thì những nội dung của Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH mới được mổ xẻ một cách tường tận và đặc biệt vấn đề này đã được Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành lên tiếng giải đáp.

Điều mà đội ngũ giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông mong muốn là 4 mẫu kế hoạch được hướng dẫn trong Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, đặc biệt là Kế hoạch bài dạy (giáo án) cần ngắn gọn, trọng tâm nhằm giúp cho giáo viên giảm được áp lực hồ sơ sổ sách để có thời gian nhiều hơn đầu tư cho chuyên môn của mình đến nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lắng nghe.

Tham khảo thêm:

Thùy Linh (nguồn: Tạp chí giáo dục Việt Nam)