Bảo vệ ghi chú của bạn bằng cách đặt mật khẩu

Thế giới thủ thuật – Bạn có thể giữ cho ghi chú cá nhân của mình an toàn khỏi những ánh mắt tò mò bằng cách bảo vệ mục trong sổ tay OneNote bằng mật khẩu. Khi một mục được bảo vệ bằng mật khẩu, tất cả các trang của mục đó đều bị khóa cho tới khi bạn nhập đúng mật khẩu.

Khóa ghi chú bằng cách đặt mật khẩu.

 1. Bấm chuột phải vào tab phần mà bạn muốn bảo vệ rồi chọn Bảo vệ Phần này bằng Mật khẩu (OneNote của mình để ngôn ngữ tiếng Anh nên các bạn chú ý các điểm đánh đã đánh dấu trong hình minh họa)
 • Trong ngăn tác vụ Bảo vệ ghi chú bằng Mật khẩu, hãy chọn Đặt Mật khẩu.
 • Trong hộp thoại Bảo vệ bằng Mật Khẩu, hãy gõ mật khẩu bạn muốn trong hộp Nhập Mật khẩu.
 • Xác nhận mật khẩu bằng cách gõ lại nó vào hộp Xác nhận Mật khẩu, rồi bấm OK.

Khi bạn đặt xong mật khẩu bạn sẽ nhìn thấy Tabs mà bạn vừa đặt pass sẽ có hình cái khóa như hình dưới dây

bảo vệ ghi chú

Lưu ý: Chọn mật khẩu cẩn thận. Nếu bạn quên mật khẩu thì không người nào có thể mở được ghi chú cho bạn (kể cả bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Microsoft).

Khóa tất cả các phần được bảo vệ trong sổ ghi chép của bạn

Nếu bạn đã áp dụng mật khẩu cho nhiều phần trong sổ ghi chép của bạn, bạn có thể khóa tất cả cùng một lúc.

 1. Bấm chuột phải vào tab của bất kỳ phần nào được bảo vệ (nhưng hiện chưa khóa) rồi chọn Bảo vệ Phần này bằng Mật khẩu.
 2. Trong ngăn tác vụ Bảo vệ bằng Mật khẩu, hãy chọn Khóa Tất cả.
bảo vệ ghi chú

Thay đổi mật khẩu cho phần được bảo vệ

 1. Bấm chuột phải vào tab phần có mật khẩu bạn muốn thay đổi, rồi chọn Bảo vệ Phần này bằng Mật khẩu.
 2. Trong ngăn tác vụ Bảo vệ bằng Mật khẩu, hãy chọn Thay đổi Mật khẩu. (Nếu tùy chọn này bị ẩn mờ, nghĩa là phần này không có mật khẩu.)
 3. Trong hộp thoại Đổi Mật khẩu, hãy gõ mật khẩu hiện tại vào hộp Mật khẩu Cũ.
 4. Hãy gõ mật khẩu mới vào hộp Nhập Mật khẩu Mới.
 5. Xác nhận mật khẩu bằng cách nhập nó vào hộp Xác nhận Mật khẩu, rồi bấm OK.

Loại bỏ mật khẩu đối với phần được bảo vệ

 1. Bấm chuột phải vào tab phần có mật khẩu bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Bảo vệ Phần này bằng Mật khẩu.
 2. Trong ngăn tác vụ Bảo vệ bằng Mật khẩu, hãy chọn Loại bỏ Mật khẩu. (Nếu tùy chọn này không sẵn dùng, nghĩa là phần này không có mật khẩu.)
 3. Trong hộp thoại Loại bỏ Mật khẩu, hãy gõ mật khẩu hiện tại, rồi bấm OK.
bảo vệ ghi chú

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị trên OneNote

Billy Nguyễn – Thế giới thủ thuật