Yêu cầu hoặc cấp quyền điều khiển từ xa – Remote control

Tính năng Remote control điều khiển từ xa cho phép bạn kiểm soát màn hình của người tham gia khác trong cuộc họp. Bạn có thể yêu cầu điều khiển từ xa màn hình của người tham gia khác hoặc người tham gia khác có thể trao quyền điều khiển cho bạn. Sau khi được cấp quyền, bạn có thể kiểm soát chuột và bàn phím của họ, thậm chí sao chép văn bản từ màn hình của họ sang của bạn. 

Lưu ý : Đối với Mac OSX, bạn sẽ cần cấp quyền truy cập cho ZOOM trong tab Trợ năngAccessibility trong tùy chọn Quyền riêng tư và Bảo mật – Privacy and Security của máy Mac.

Điều kiện tiên quyết

Chức năng này dùng được trên:

 • Zoom Desktop client dành cho Windows, Mac hoặc Linux
 • iPad với ứng dụng Zoom dành cho di động
 • Để sử dụng trong hội thảo trên web, bạn phải là người tổ chức chương trình, người đồng tổ chức hoặc người tham gia hội thảo

Bật điều khiển từ xa

Tài khoản

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách là quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Nhấp vào Account ManagementQuản lý tài khoản và sau đó chọn Account Settings – Cài đặt tài khoản .   
 3. Trên tab Meeting – Cuộc họp trong phần In Meeting (Basic)Trong Cuộc họp (Cơ bản) , tìm cài đặt Remote control – Điều khiển từ xa và xác minh rằng cài đặt này đã được bật.    
 4. Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Turn OnBật để xác minh thay đổi.  
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa, sau đó nhấp vào LockKhóa để xác nhận cài đặt.  
 6. Chọn Allow remote controlling user to share clipboard – Cho phép người dùng điều khiển từ xa chia sẻ khay nhớ tạm để chia sẻ thông tin được sao chép trên Zoom trong khi điều khiển từ xa. Nhấp vào Save để xác nhận các thay đổi. 
 7. (Tùy chọn) Nhấp vào Customize Request – Tùy chỉnh Yêu cầu để điều chỉnh nội dung của yêu cầu mà người dùng sẽ thấy. Tiêu đề và nội dung của yêu cầu có thể được điều chỉnh và có thể bao gồm một liên kết nhúng. 

Nhóm

Lưu ý : Nếu bạn đã đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc  Trải nghiệm quản trị mới  được bật trên tài khoản của bạn, trang Group Management – Quản lý nhóm đã được đổi tên thành Groups .

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách là quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Nhấp vào  User ManagementQuản lý người dùng và sau đó chọn Group Management – Quản lý nhóm .   
 3. Bấm vào tên của nhóm, sau đó bấm vào tab Cài đặt .  
 4. Trên tab Meeting – Cuộc họp trong phần Trong Cuộc họp (Cơ bản) , tìm cài đặt Remote control Điều khiển từ xa và xác minh rằng cài đặt này đã được bật.    
 5. Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn on – Bật để xác minh thay đổi. Lưu ý : Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần được quản trị viên tài khoản thay đổi ở cấp đó.   
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong nhóm này, hãy nhấp vào biểu tượng khóa, sau đó nhấp vào Lock – Khóa để xác nhận cài đặt.  
 7. Chọn Allow remote controlling user to share clipboardCho phép người dùng điều khiển từ xa chia sẻ khay nhớ tạm để chia sẻ  thông tin được sao chép trên Zoom trong khi điều khiển từ xa. Nhấp vào SAVE để xác nhận các thay đổi. 
 8. (Tùy chọn) Nhấp vào  Customize RequestTùy chỉnh Yêu cầu để điều chỉnh nội dung của yêu cầu mà người dùng cuối sẽ thấy. Tiêu đề và nội dung của yêu cầu có thể được điều chỉnh và có thể bao gồm một liên kết nhúng. 

Người sử dụng

Để bật tính năng Phản hồi Phi ngôn ngữ cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Cài đặt .  
 3. Trên tab Cuộc họp trong phần Trong Cuộc họp (Cơ bản) , tìm cài đặt Điều khiển từ xa và xác minh rằng cài đặt này đã được bật.    
 4. Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi trạng thái để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Bật để xác minh thay đổi. Lưu ý : Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp tài khoản hoặc nhóm và cần được quản trị viên tài khoản thay đổi ở cấp đó.   
 5. Chọn Cho phép người dùng điều khiển từ xa chia sẻ khay nhớ tạm để chia sẻ  thông tin được sao chép trên Zoom trong khi điều khiển từ xa. Nhấp vào Lưu để xác nhận các thay đổi. 

Yêu cầu điều khiển từ xa

Bạn có thể yêu cầu điều khiển từ xa từ máy chủ hoặc người tham gia đang chia sẻ màn hình của họ.

 1. Trong khi xem chia sẻ màn hình của một người tham gia khác, hãy nhấp vào menu thả xuống View Option – Tùy chọn Chế độ xem nằm ở đầu cửa sổ trong cuộc họp của bạn.
 2. Chọn Request Remote control Yêu cầu điều khiển từ xa , sau đó nhấp vào Yêu cầu để xác nhận.
  Người tổ chức hoặc người tham gia sẽ nhận được thông báo hỏi họ có muốn cho phép bạn kiểm soát màn hình của họ hay không.
 3. Nhấp vào bên trong chia sẻ màn hình để bắt đầu điều khiển màn hình của người tham gia.
 4. Để dừng điều khiển từ xa, hãy nhấp lại vào menu thả xuống View Options -Tùy chọn xem và chọn Give up Remote control – Từ bỏ điều khiển từ xa.

Cung cấp điều khiển từ xa

Trong khi chia sẻ màn hình, bạn có thể trao quyền điều khiển từ xa cho một người tham gia khác đang tham gia cuộc họp. Nếu người tham gia sử dụng iOS hoặc Android, họ có thể điều khiển từ xa màn hình của bạn bằng thiết bị di động của họ .

 1. Trong khi chia sẻ màn hình, hãy nhấp vào Remote control – Điều khiển từ xa và chọn người tham gia mà bạn muốn trao quyền kiểm soát.
  Người tham gia sẽ được thông báo rằng họ có thể điều khiển màn hình của bạn và có thể nhấp vào bất kỳ đâu trên màn hình được chia sẻ để bắt đầu điều khiển.
 2. (Tùy chọn) Nhấp vào Remote control – Điều khiển từ xa  và chọn Share Clipboard để cho phép người tham gia có điều khiển từ xa cũng sao chép văn bản từ màn hình được chia sẻ của bạn. 
 3. Để giành lại quyền kiểm soát, hãy nhấp vào bất kỳ đâu trên màn hình của bạn. Người dùng khác vẫn có thể khởi động lại điều khiển từ xa bằng cách nhấp vào màn hình của họ.
 4. Mẹo : Bạn cũng có thể nhấp lại vào Remote control Điều khiển từ xa  và chọn Stop Remote Control –Dừng Điều khiển từ xa để lấy lại quyền kiểm soát và không cho phép người tham gia khác bắt đầu lại điều khiển từ xa.

Tham khảo thêm:

Cẩm nang dạy học