Xóa biểu mẫu hoặc khôi phục biểu mẫu đã xóa

Bạn có thể dễ dàng xóa một biểu mẫu Microsoft Forms, phục hồi một biểu mẫu đã xóa hoặc xóa vĩnh viễn một biểu mẫu

Xóa một biểu mẫu Microsoft Forms

  1. Truy nhập Microsoft Forms, đăng nhập bằng tài khoản Tài khoản Microsoft 365 của cơ quan, trường học hoặc Microsoft cá nhân của bạn (Hotmail, Live hoặc Outlook.com).

Lưu ý: Bạn cũng có thể đăng nhập vào Office.com, tìm biểu tượng Microsoft 365 trang ở bên trái, rồi chọn Biểu mẫu.

2. Cuộn xuống cuối trang và chọn Tất cả Biểu mẫu của Tôi.

Trên tab Tất cả biểu mẫu, tìm biểu mẫu bạn muốn xóa. Chọn Xem thêm tùy chọn ở góc trên bên phải của ô xếp, rồi chọn Xóa.

Mẹo: Nếu bạn không thấy các lát xếp biểu mẫu, có thể bạn đang ở “dạng xem danh sách” thay vì “dạng xem ô”. Để xóa một biểu mẫu trong “dạng xem danh sách“, hãy di chuột sang phải biểu mẫu, chọn Xem thêm tùy chọn , rồi chọn Xóa.

Lưu ý: Khi đã ở trong thùng rác, một biểu mẫu sẽ ở đó vĩnh viễn trừ khi bạn cũng có ý định xóa biểu mẫu đó khỏi thùng rác.

Khôi phục biểu mẫu đã xóa

  1. Đi đến tab Biểu mẫu đã xóa. Tab này đóng vai trò là thùng rác của bạn.Lưu ý: Mỗi người dùng Biểu mẫu có thể tạo tối đa 200 biểu mẫu đơn, trong đó bao gồm các biểu mẫu trên tab Biểu mẫu đã xóa. (Ví dụ: 150 biểu mẫu trong Microsoft Forms cổng thông tin + 50 biểu mẫu trên tab Biểu mẫu đã xóa = 200 biểu mẫu.) Nếu bạn có cả tài khoản Biểu mẫu và tài khoản Dynamics 365 Customer Voice (trước đây là Microsoft Forms Pro), giới hạn 200 biểu mẫu của bạn sẽ trải rộng cả hai tài khoản.
  2. Trên biểu mẫu bạn muốn xóa, chọn Xem thêm tùy chọn ở góc dưới bên phải của ô biểu mẫu, rồi bấm vào Khôi phục. Khôi phục biểu mẫu hoặc xóa các tùy chọn biểu mẫu cho biểu mẫu trong Microsoft Forms

Mẹo: Nếu bạn không thấy các lát xếp biểu mẫu, có thể bạn đang ở “dạng xem danh sách” thay vì “dạng xem ô”. Để khôi phục biểu mẫu trong “dạng xem danh sách”, hãy di chuột sang phải biểu mẫu, chọn Xem thêm tùy chọn , rồi chọn Khôi phục.

3. Để xem biểu mẫu được khôi phục, hãy đi đến tab Tất cả biểu mẫu.

Xóa vĩnh viễn biểu mẫu

  1. Đi đến tab Biểu mẫu đã xóa.
  2. Trên biểu mẫu bạn muốn xóa, chọn Xem thêm tùy chọn ở góc dưới bên phải của ô biểu mẫu, rồi chọn Xóa.

Lưu ý: Nếu bạn xóa một biểu mẫu khỏi tab Biểu mẫu đã xóa, biểu mẫu và tất cả phản hồi của biểu mẫu đó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Bạn sẽ không thể xóa hàng loạt biểu mẫu. Thay vào đó, bạn sẽ cần xóa từng biểu mẫu một để loại bỏ vĩnh viễn tất cả biểu mẫu khỏi tab Biểu mẫu đã xóa.

Tham khảo thêm:

Thế giới thủ thuật