Tổng hợp phím tắt Google Docs giúp tăng hiệu suất làm việc

Phím tắt Google Docs giúp bạn tăng tốc độ làm việc lên gấp nhiều lần. Thay vì chỉ dùng chuột, bạn nên sử dụng kết hợp cả bàn phím (phím tắt nhanh) và chuột để cảm nhận sự khác biệt.

Dưới đây là tổng hợp các phím tắt Google Docs có thể bạn chưa biết.

Tổng hợp phím tắt Google docs trong Windows

Thao tác thông thường
Sao chépCtrl + c
CắtCtrl + x
DánCtrl + v
Dán mà không định dạngCtrl + Shift + v
HủyCtrl + z
Làm lạiCtrl + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kếtCtrl + k
Mở đường liên kếtAlt + Enter
Hiện các phím tắt thông thườngCtrl + /
Lưu
Mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive
Ctrl + s
InCtrl + p
MởCtrl + o
TìmCtrl + f
Tìm và thay thếCtrl + h
Tìm lạiCtrl + g
Tìm kết quả trướcCtrl + Shift + g
Ẩn trình đơn (chế độ thu gọn)Ctrl + Shift + f
Chèn phần ngắt trangCtrl + Enter
Tìm trong trình đơnAlt + /
Alt + Shift + z

Google Chrome: Alt + z
Lặp lại thao tác gần đây nhấtCtrl + y
Định dạng văn bản
ĐậmCtrl + b
NghiêngCtrl + i
Gạch dướiCtrl + u
Gạch ngang chữAlt + Shift + 5
Chỉ số trênCtrl + .
Chỉ số dướiCtrl + ,
Sao chép định dạng văn bảnCtrl + Alt + c
Dán định dạng văn bảnCtrl + Alt + v
Xóa định dạng văn bảnCtrl + \
Ctrl + Phím cách
Tăng kích thước phông chữCtrl + Shift + >
Giảm kích thước phông chữCtrl + Shift + <
Định dạng đoạn
Tăng thụt lề đoạnCtrl + ]
Giảm thụt lề đoạnCtrl + [
Áp dụng kiểu văn bản thườngCtrl + Alt + 0
Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6]Ctrl + Alt + [1-6]
Căn tráiCtrl + Shift + l
Căn giữaCtrl + Shift + e
Căn phảiCtrl + Shift + r
Căn đềuCtrl + Shift + j
Danh sách có đánh sốCtrl + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòngCtrl + Shift + 8
Di chuyển đoạn lên/xuốngCtrl + Shift + Mũi tên lên/xuống
Hình ảnh và bản vẽ
Văn bản thay thếCtrl + Alt + y
Phóng toCtrl + Alt + k
Phóng to theo chiều ngangCtrl + Alt + b
Phóng to theo chiều dọcCtrl + Alt + i
Thu nhỏCtrl + Alt + j
Thu nhỏ theo chiều ngangCtrl + Alt + w
Thu nhỏ theo chiều dọcCtrl + Alt + q
Xoay theo chiều kim đồng hồ một góc 15°Alt + Mũi tên phải
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 15°Alt + Mũi tên trái
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 1°Alt + Shift + Mũi tên trái
Xoay theo chiều kim đồng hồ 1°Alt + Shift + Mũi tên phải
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽShift + Esc
Nhận xét và chú thích cuối trang
Chèn nhận xétCtrl + Alt + m
Mở chuỗi thảo luậnCtrl + Alt + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tạiCtrl + Enter
Chèn chú thích cuối trangCtrl + Alt + f
Di chuyển đến chú thích cuối trang hiện tạigiữ Ctrl + Alt, nhấne rồi nhấn f
Di chuyển đến chú thích cuối trang tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn f
Di chuyển về chú thích cuối trang trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn f
Trình đơn
Trình đơn theo ngữ cảnh (nhấp chuột phải)Ctrl + Shift + x
Ctrl + Shift + \
Trình đơn tệptrong Google Chrome: Alt + f
các trình duyệt khác: Alt + Shift + f
Trình đơn chỉnh sửatrong Google Chrome: Alt + e
các trình duyệt khác: Alt + Shift + e
Trình đơn xemtrong Google Chrome: Alt + v
các trình duyệt khác: Alt + Shift + v
Trình đơn chèntrong Google Chrome: Alt + i
các trình duyệt khác: Alt + Shift + i
Trình đơn định dạngtrong Google Chrome: Alt + o
các trình duyệt khác: Alt + Shift + o
Trình đơn công cụtrong Google Chrome: Alt + t
các trình duyệt khác: Alt + Shift + t
Trình đơn trợ giúptrong Google Chrome: Alt + h
các trình duyệt khác: Alt + Shift + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
trong Google Chrome: Alt + a
các trình duyệt khác: Alt + Shift + a
Trình đơn Công cụ nhập liệu
(dành cho các tài liệu bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
Ctrl + Alt + Shift + k
Hiển thị trình đơn theo ngữ cảnh của trình duyệtShift + nhấp chuột phải
Lựa chọn văn bản bằng bàn phím
Chọn tất cảCtrl + a
Mở rộng lựa chọn một ký tựShift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn một dòngShift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn một từCtrl + Shift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn đến đầu dòngShift + Home
Mở rộng lựa chọn đến cuối dòngShift + End
Mở rộng lựa chọn đến đầu tài liệuCtrl + Shift + Home
Mở rộng lựa chọn đến cuối tài liệuCtrl + Shift + End
Chọn mục danh sách hiện tạigiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn e rồi nhấn i
Chọn tất cả mục danh sách ở cấp hiện tạigiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn e rồi nhấn o
Lựa chọn văn bản bằng chuột
Chọn một từNhấp đúp
Mở rộng lựa chọn một từ mỗi lầnNhấp đúp + kéo
Chọn đoạnNhấp ba lần
Mở rộng lựa chọn một đoạn mỗi lầnNhấp ba lần + kéo
Hỗ trợ trình đọc màn hình
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hìnhCtrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Đọc lựa chọnCtrl + Alt + x
Đọc từ vị trí con trỏCtrl + Alt + r
Thông báo vị trí con trỏgiữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn l
Thông báo định dạng tại vị trí con trỏgiữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn f
Đọc tiêu đề hàng và cột trong bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn h
Đọc vị trí ô trong bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn n
Đọc tiêu đề hàng trong bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn r
Đọc tiêu đề cột trong bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn c
Hiện nội dung chỉnh sửa trực tiếpCtrl + Alt + Shift + r

Tổng hợp phím tắt Google docs – di chuyển

Hai nhóm phím tắt dưới đây giúp bạn di chuyển nhanh qua tài liệu hoặc bảng:

  • Di chuyển đến mục tiếp theo hoặc về mục trước bằng cách nhấn Ctrl + Alt + n hoặc Ctrl + Alt + p trước khi nhấn một phím khác.
  • Di chuyển nhanh xung quanh bảng bằng cách nhấn Ctrl + Alt + Shift + t trước khi nhấn một phím khác.
Thao tác trong tài liệu
Hiển thị bố cục tài liệugiữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn h
Chuyển đến tiêu đề tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn h
Chuyển về tiêu đề trướcgiữa Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn h
Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo [1-6]giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn [1-6]
Di chuyển về tiêu đề trước [1-6]giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn [1-6]
Di chuyển đến hình ảnh tiếp theo
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn g
Di chuyển về hình ảnh trước
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn g
Chuyển đến danh sách tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn o
Chuyển về danh sách trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn o
Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tạigiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn i
Chuyển về mục trước trong danh sách hiện tạigiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn i
Chuyển đến đường liên kết tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn l
Chuyển về đường liên kết trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn l
Chuyển tới dấu trang tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn b
Chuyển về dấu trang trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn b
Chuyển tới phần thay đổi định dạng tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn w
Chuyển về phần thay đổi định dạng trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn w
Chuyển đến phần chỉnh sửa tiếp theo
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn r
Ctrl + Alt + k
Chuyển về phần chỉnh sửa trước
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn r
Ctrl + Alt + j
Di chuyển trong bảng
Di chuyển lên đầu bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn s
Di chuyển xuống cuối bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn d
Di chuyển đến cột đầu bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn i
Di chuyển xuống cột cuối bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn k
Di chuyển đến cột tiếp theo của bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn b
Di chuyển về cột của bảng trướcgiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn v
Di chuyển đến hàng đầu bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn j
Di chuyển về hàng cuối bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn l
Di chuyển đến hàng tiếp theo của bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn m
Di chuyển về hàng trước của bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn g
Thoát khỏi bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn e
Di chuyển đến bảng tiếp theogiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn n rồi nhấn t
Di chuyển về bảng trướcgiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn p rồi nhấn t
Thao tác và các công cụ khác
Mở lịch sử sửa đổiCtrl + Alt + Shift + h
Mở công cụ Khám pháCtrl + Alt + Shift + i
Mở phần chính tả/ngữ phápCtrl + Alt + X
Mở từ điểnCtrl + Shift + y
Số từCtrl + Shift + c
Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói
(có trong trình duyệt Chrome)
Ctrl + Shift + s
Chuyển đến bảng điều khiển bênCtrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Trang trênPage Up
Trang dướiPage Down
Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theoCtrl + ‘
Di chuyển về lỗi chính tả trướcCtrl + ;
Chèn hoặc di chuyển đến tiêu đềgiữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn h
Chèn hoặc di chuyển đến chú thích cuối tranggiữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn f
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn p
Mở cuộc trò chuyện trong tài liệuShift + Esc
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài vùng chỉnh sửaCtrl + Alt + Shift + m

Tổng hợp Phím tắt Google Docs trên máy Mac

Tổng hợp phím tắt Google Docs thông thường
Sao chép⌘ + c
Cắt⌘ + x
Dán⌘ + v
Dán mà không định dạng⌘ + Shift + v
Hủy⌘ + z
Làm lại⌘ + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kết⌘ + k
Mở đường liên kếtOption + Enter
Hiện các phím tắt thông thường⌘ + /
Lưu
Mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive
⌘ + s
In⌘ + p
Mở⌘ + o
Tìm⌘ + f
Tìm và thay thế⌘ + Shift + h
Tìm lại⌘ + g
Tìm kết quả trước⌘ + Shift + g
Ẩn trình đơn (chế độ thu gọn)Ctrl + Shift + f
Chèn phần ngắt trang⌘ + Enter
Tìm trong trình đơnOption + /
Ctrl + Option + z
Lặp lại thao tác gần đây nhất⌘ + y
Định dạng văn bản
Đậm⌘ + b
Nghiêng⌘ + i
Gạch dưới⌘ + u
Gạch ngang chữ⌘ + Shift + x
Chỉ số trên⌘ + .
Chỉ số dưới⌘ + ,
Sao chép định dạng văn bản⌘ + Option + c
Dán định dạng văn bản⌘ + Option + v
Xóa định dạng văn bản⌘ + \
Tăng kích thước phông chữ⌘ + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ⌘ + Shift + <
Định dạng đoạn
Tăng thụt lề đoạn⌘ + ]
Giảm thụt lề đoạn⌘ + [
Áp dụng kiểu văn bản thường⌘ + Option + 0
Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6]⌘ + Option + [1-6]
Căn trái⌘ + Shift + l
Căn giữa⌘ + Shift + e
Căn phải⌘ + Shift + r
Căn đều⌘ + Shift + j
Danh sách có đánh số⌘ + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòng⌘ + Shift + 8
Di chuyển đoạn lên/xuống Ctrl + Shift + Mũi tên lên/xuống
Hình ảnh và bản vẽ
Văn bản thay thế⌘ + Option + y
Phóng to⌘ + Ctrl + k
Phóng to theo chiều ngang⌘ + Ctrl + b
Phóng to theo chiều dọc⌘ + Ctrl + i
Thu nhỏ⌘ + Ctrl + j
Thu nhỏ theo chiều ngang⌘ + Ctrl + w
Thu nhỏ theo chiều dọc⌘ + Ctrl + q
Xoay theo chiều kim đồng hồ một góc 15°Option + Mũi tên phải
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 15°Option + Mũi tên trái
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 1°Option + Shift + Mũi tên trái
Xoay theo chiều kim đồng hồ 1°Option + Shift + Mũi tên phải
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ⌘ + Esc
Shift + Esc
Nhận xét và chú thích cuối trang
Chèn nhận xét⌘ + Option + m
Mở chuỗi thảo luận⌘ + Option + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tạiCtrl + Enter
Chèn chú thích cuối trang⌘ + Option + f
Di chuyển đến chú thích cuối trang hiện tạigiữ Ctrl + ⌘, nhấn e rồi nhấn f
Di chuyển đến chú thích cuối trang tiếp theogiữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn f
Di chuyển về chú thích cuối trang trướcgiữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn f
Trình đơn
Trình đơn theo ngữ cảnh (nhấp chuột phải)⌘ + Shift + \
Trình đơn tệpCtrl + Option + f
Trình đơn chỉnh sửaCtrl + Option + e
Trình đơn xemCtrl + Option + v
Trình đơn chènCtrl + Option + i
Trình đơn định dạngCtrl + Option + o
Trình đơn công cụCtrl + Option + t
Trình đơn trợ giúpCtrl + Option + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
Ctrl + Option + a
Trình đơn Công cụ nhập liệu
(dành cho các tài liệu bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
⌘ + Option + Shift + k
Chuyển đổi giữa các công cụ điều khiển nhập liệu
(dành cho các tài liệu của các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
⌘ + Shift + k
Hiển thị trình đơn theo ngữ cảnh của trình duyệtShift + nhấp chuột phải
Lựa chọn văn bản bằng bàn phím
Chọn tất cả⌘ + a
Mở rộng lựa chọn một ký tựShift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn một dòngShift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn đến đầu dòngShift + Fn + Mũi tên trái
Mở rộng lựa chọn một đoạnOption + Shift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn đến cuối dòngShift + Fn + Mũi tên phải
Mở rộng lựa chọn đến đầu tài liệu⌘ + Shift + Mũi tên lên
Mở rộng lựa chọn đến cuối tài liệu⌘ + Shift + Mũi tên xuống
Chọn mục danh sách hiện tạigiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn e rồi nhấn i
Chọn tất cả mục danh sách ở cấp hiện tạigiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn e rồi nhấn o
Lựa chọn văn bản bằng chuột
Chọn một từNhấp đúp
Mở rộng lựa chọn một từ mỗi lầnNhấp đúp + kéo
Chọn đoạnNhấp ba lần
Mở rộng lựa chọn một đoạn mỗi lầnNhấp ba lần + kéo
Hỗ trợ trình đọc màn hình
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình
Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Tài liệu bằng trình đọc màn hình
Option + ⌘ + z
Đọc lựa chọnCtrl + ⌘ + x
Đọc từ vị trí con trỏCtrl + ⌘ + r
Thông báo vị trí con trỏgiữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn l
Thông báo định dạng tại vị trí con trỏgiữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn f
Đọc tiêu đề hàng và cột trong bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn h
Đọc vị trí ô trong bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn n
Đọc tiêu đề hàng trong bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn r
Đọc tiêu đề cột trong bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn c
Hiện nội dung chỉnh sửa trực tiếp⌘ + Option + Shift + r

Tổng hợp phím tắt google docs – di chuyển

Hai nhóm phím tắt dưới đây giúp bạn di chuyển nhanh qua tài liệu hoặc bảng:

  • Di chuyển đến mục tiếp theo hoặc về mục trước bằng cách nhấn Ctrl + ⌘ + n hoặc Ctrl + ⌘ + p trước khi nhấn một phím khác.
  • Di chuyển nhanh xung quanh bảng bằng cách nhấn Ctrl + ⌘ + Shift + t trước khi nhấn một phím khác.
Thao tác trong tài liệu
Hiển thị bố cục tài liệugiữ Ctrl + ⌘, nhấn a rồi nhấn h
Chuyển đến tiêu đề tiếp theogiữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn h
Chuyển về tiêu đề trướcgiữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn h
Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo [1-6]giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn [1-6]
Di chuyển về tiêu đề trước [1-6]giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn [1-6]
Di chuyển đến nội dung nghe nhìn tiếp theo
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn g
Di chuyển về nội dung nghe nhìn trước
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn g
Chuyển đến danh sách tiếp theogiữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn o
Chuyển về danh sách trướcgiữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn o
Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tạigiữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn i
Chuyển về mục trước trong danh sách hiện tạigiữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn i
Chuyển đến đường liên kết tiếp theogiữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn l
Chuyển về đường liên kết trướcgiữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn l
Chuyển tới dấu trang tiếp theogiữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn b
Chuyển về dấu trang trướcgiữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn b
Chuyển tới phần thay đổi định dạng tiếp theogiữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn w
Chuyển về phần thay đổi định dạng trướcgiữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn w
Chuyển tới phần chỉnh sửa tiếp theo
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn r
Di chuyển về phần chỉnh sửa trước
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn r
Di chuyển trong bảng
Di chuyển lên đầu bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn s
Di chuyển xuống cuối bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn d
Di chuyển đến cột đầu bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn i
Di chuyển xuống cột cuối bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn k
Di chuyển đến cột tiếp theo của bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn b
Di chuyển về cột của bảng trướcgiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn v
Di chuyển đến hàng đầu bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn j
Di chuyển về hàng cuối bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn l
Di chuyển đến hàng tiếp theo của bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn m
Di chuyển về hàng trước của bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn g
Thoát khỏi bảnggiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn t rồi nhấn e
Di chuyển đến bảng tiếp theogiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn n rồi nhấn t
Di chuyển về bảng trướcgiữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn p rồi nhấn t
Thao tác và các công cụ khác
Mở lịch sử sửa đổi⌘ + Option + Shift + h
Mở công cụ Khám phá⌘ + Option + Shift + i
Mở phần chính tả/ngữ pháp⌘ + Alt + X
Mở từ điển⌘ + Shift + y
Số từ⌘ + Shift + c
Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nói
(có trong trình duyệt Chrome)
⌘ + Shift + s
Chuyển đến bảng điều khiển bên⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Trang trênFn + Mũi tên lên
Trang dướiFn + Mũi tên xuống
Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo⌘ + ‘
Di chuyển về lỗi chính tả trước⌘ + ;
Chèn hoặc di chuyển đến tiêu đềgiữ Ctrl + ⌘, nhấn o rồi nhấn h
Chèn hoặc di chuyển đến chú thích cuối tranggiữ Ctrl + ⌘, nhấn o rồi nhấn f
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn e rồi nhấn p
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài văn bản tài liệu⌘ + Option + Shift + m
Chuyển tiêu điểm quay lại văn bản tài liệuEsc

Tổng hợp phím tắt Google Docs cho máy chạy Chrome OS

Thao tác thông thường
Sao chépCtrl + c
CắtCtrl + x
DánCtrl + v
Dán mà không định dạngCtrl + Shift + v
HủyCtrl + z
Làm lạiCtrl + Shift + z
Chèn hoặc chỉnh sửa đường liên kếtCtrl + k
Mở đường liên kếtAlt + Enter
Hiện các phím tắt thông thườngCtrl + /
Lưu
Mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive
Ctrl + s
InCtrl + p
MởCtrl + o
TìmCtrl + f
Tìm và thay thếCtrl + h
Tìm lạiCtrl + g
Tìm kết quả trướcCtrl + Shift + g
Ẩn trình đơn (chế độ thu gọn)Ctrl + Shift + f
Chèn phần ngắt trangCtrl + Enter
Tìm trong trình đơnAlt + z
Alt + /
Định dạng văn bản
ĐậmCtrl + b
NghiêngCtrl + i
Gạch dướiCtrl + u
Gạch ngang chữAlt + Shift + 5
Chỉ số trênCtrl + .
Chỉ số dướiCtrl + ,
Sao chép định dạng văn bảnCtrl + Alt + c
Dán định dạng văn bảnCtrl + Alt + v
Xóa định dạng văn bảnCtrl + \
Tăng kích thước phông chữCtrl + Shift + >
Giảm kích thước phông chữCtrl + Shift + <
Định dạng đoạn
Tăng thụt lề đoạnCtrl + ]
Giảm thụt lề đoạnCtrl + [
Áp dụng kiểu văn bản thườngCtrl + Alt + 0
Áp dụng kiểu tiêu đề [1-6]Ctrl + Alt + [1-6]
Căn tráiCtrl + Shift + l
Căn giữaCtrl + Shift + e
Căn phảiCtrl + Shift + r
Căn đềuCtrl + Shift + j
Danh sách có đánh sốCtrl + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòngCtrl + Shift + 8
Hình ảnh và bản vẽ
Văn bản thay thếCtrl + Alt + y
Phóng toCtrl + Alt + k
Phóng to theo chiều ngangCtrl + Alt + b
Phóng to theo chiều dọcCtrl + Alt + i
Thu nhỏCtrl + Alt + j
Thu nhỏ theo chiều ngangCtrl + Alt + w
Thu nhỏ theo chiều dọcCtrl + Alt + q
Xoay theo chiều kim đồng hồ một góc 15°Alt + Mũi tên phải
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 15°Alt + Mũi tên trái
Xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 1°Alt + Shift + Mũi tên trái
Xoay theo chiều kim đồng hồ 1°Alt + Shift + Mũi tên phải
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽCtrl + Esc
Shift + Esc
Nhận xét
Chèn nhận xétCtrl + Alt + m
Mở chuỗi thảo luậnCtrl + Alt + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tạiCtrl + Enter
Chèn chú thích cuối trangCtrl + Alt + f
Di chuyển đến chú thích cuối trang hiện tạigiữ Ctrl + Alt, nhấne rồi nhấn f
Di chuyển đến chú thích cuối trang tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn f
Di chuyển về chú thích cuối trang trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn f
Tổng hợp phím tắt Google docs – Trình đơn
Trình đơn theo ngữ cảnh (nhấp chuột phải)Ctrl + Shift + x
Trình đơn tệpAlt + f
Trình đơn chỉnh sửaAlt + e
Trình đơn xemAlt + v
Trình đơn chènAlt + i
Trình đơn định dạngAlt + o
Trình đơn công cụAlt + t
Trình đơn trợ giúpAlt + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
Alt + a
Trình đơn Công cụ nhập liệu
(dành cho các tài liệu bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
Ctrl + Alt + Shift + k
Lựa chọn văn bản bằng bàn phím
Chọn tất cảCtrl + a
Mở rộng lựa chọn một ký tựShift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn một dòngShift + Mũi tên lên/xuống
Mở rộng lựa chọn một từCtrl + Shift + Mũi tên trái/phải
Mở rộng lựa chọn đến đầu đoạnCtrl + Shift + Mũi tên lên
Mở rộng lựa chọn đến cuối đoạnCtrl + Shift + Mũi tên xuống
Chọn mục danh sách hiện tạigiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn e rồi nhấn i
Chọn tất cả mục danh sách ở cấp hiện tạigiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn e rồi nhấn o
Lựa chọn văn bản bằng chuột
Chọn một từNhấp đúp
Mở rộng lựa chọn một từ mỗi lầnNhấp đúp + kéo
Chọn đoạnNhấp ba lần
Mở rộng lựa chọn một đoạn mỗi lầnNhấp ba lần + kéo
Hỗ trợ trình đọc màn hình
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hìnhCtrl + Alt + z
Alt + Shift + ~
Đọc lựa chọnCtrl + Alt + x
Đọc từ vị trí con trỏCtrl + Alt + r
Thông báo vị trí con trỏgiữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn l
Thông báo định dạng tại vị trí con trỏgiữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn f
Đọc tiêu đề hàng và cột trong bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn h
Đọc vị trí ô trong bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn n
Đọc tiêu đề hàng trong bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn r
Đọc tiêu đề cột trong bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn c
Hiện nội dung chỉnh sửa trực tiếpCtrl + Alt + Shift + r

Tổng hợp phím tắt Google Docs – di chuyển

Hai nhóm phím tắt dưới đây giúp bạn di chuyển nhanh qua tài liệu hoặc bảng:

  • Di chuyển đến mục tiếp theo hoặc về mục trước bằng cách nhấn Ctrl + Alt + N hoặc Ctrl + Alt + p trước khi nhấn một phím khác.
  • Di chuyển nhanh xung quanh bảng bằng cách nhấn Ctrl + Alt + Shift + t trước khi nhấn một phím khác.
Thao tác trong tài liệu
Hiển thị bố cục tài liệugiữ Ctrl + Alt, nhấn a rồi nhấn h
Chuyển đến tiêu đề tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn h
Chuyển về tiêu đề trướcgiữa Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn h
Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo [1-6]giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn [1-6]
Di chuyển về tiêu đề trước [1-6]giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn [1-6]
Di chuyển đến hình ảnh tiếp theo
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn g
Di chuyển về hình ảnh trước
(hình ảnh hoặc bản vẽ)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn g
Chuyển đến danh sách tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn o
Chuyển về danh sách trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn o
Chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tạigiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn i
Chuyển về mục trước trong danh sách hiện tạigiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn i
Chuyển đến đường liên kết tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn l
Chuyển về đường liên kết trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn l
Chuyển tới dấu trang tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn b
Chuyển về dấu trang trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn b
Chuyển tới phần thay đổi định dạng tiếp theogiữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn w
Chuyển về phần thay đổi định dạng trướcgiữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn w
Chuyển tới phần chỉnh sửa tiếp theo
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn r
Ctrl + Alt + k
Di chuyển về phần chỉnh sửa trước
(trong khi xem lịch sử sửa đổi hoặc các thay đổi mới)
giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn r
Ctrl + Alt + j
Di chuyển trong bảng
Di chuyển lên đầu bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn s
Di chuyển xuống cuối bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn d
Di chuyển đến cột đầu bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn i
Di chuyển xuống cột cuối bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn k
Di chuyển đến cột tiếp theo của bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn b
Di chuyển về cột của bảng trướcgiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn v
Di chuyển đến hàng đầu bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn j
Di chuyển về hàng cuối bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn l
Di chuyển đến hàng tiếp theo của bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn m
Di chuyển về hàng trước của bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn g
Thoát khỏi bảnggiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn t rồi nhấn e
Di chuyển đến bảng tiếp theogiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn n rồi nhấn t
Di chuyển về bảng trướcgiữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn p rồi nhấn t
Thao tác khác
Mở công cụ Khám pháCtrl + Alt + Shift + i
Mở lịch sử sửa đổiCtrl + Alt + Shift + h
Mở từ điểnCtrl + Shift + y
Số từCtrl + Shift + c
Bắt đầu nhập liệu bằng giọng nóiCtrl + Shift + s
Chuyển đến bảng điều khiển bênAlt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Trang trênAlt + Mũi tên lên
Trang dướiAlt + Mũi tên xuống
Di chuyển đến đầu tài liệuCtrl + Search + Mũi tên trái
Di chuyển đến cuối tài liệuCtrl + Search + Mũi tên phải
Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theoCtrl + ‘
Di chuyển về lỗi chính tả trướcCtrl + ;
Chèn hoặc di chuyển đến tiêu đềgiữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn h
Chèn hoặc di chuyển đến chú thích cuối tranggiữ Ctrl + Alt, nhấn o rồi nhấn f
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn p
Mở cuộc trò chuyện trong tài liệuShift + Esc
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài văn bản tài liệuCtrl + Alt + Shift + m
Chuyển tiêu điểm quay lại văn bản tài liệuEsc
Tiêu điểm chứa trang web
(chẳng hạn như khi sử dụng Tài liệu trong Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc

Trên đây là tổng hợp các phím tắt trong Google Docs, chúc bạn sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị cùng với các phím tắt trên nhé.

Tham khảo thêm: Thủ thuật google có thể bạn chưa biết

Billy Nguyễn